LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH 2023 /2024 NGÀY HÔM NAY, XEM NGOẠI HẠNG ANH Ở ĐÂU

-
5 vòng gần nhất Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng đôi mươi Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng 35 Vòng 36 Vòng 37 Vòng 38

Lịch tranh tài Vòng 3

Lịch tranh tài Vòng 4

Lịch tranh tài Vòng 5

Lịch tranh tài Vòng 6

Lịch thi đấu Vòng 7

onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2Nj
U2Ny
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J0YWJfb
Glua19ja
GVv
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2Nj
U2Ny
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2Nj
U2Ny
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2Nj
U2Ny
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2Nj
U2Ny
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2Nj
U2Ny
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsa
W5r
X3Bo
YW5fd
Glja
F9oa
Wdob
Glna
HQi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2Nj
U2Ny
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2Nj
U2Ny
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwid
Hlw
ZV8y
NGgi
Oi
Ix
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2Nj
U2Ny
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfd
GVu
X2Jve
F9nb21fbmhvb
V9na
WFp
X2Rhd
SIs
In
R5c
GVf
Mj
Ro
Ijoi
MSIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
Q2Nj
U2Ny
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfe
GVt
X3Ro
ZW1f
Z2lha
V9k
YXUi
LCJ0e
XBl
Xz
I0a
CI6Ij
Ei
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")"
Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24 khởi tranh từ ngày 12/08. Đương kim vô địch Manchester City chắc chắn rằng không hy vọng đánh mất vị thế thống trị của mình, tuy nhiên cũng có nhiều đối thủ sừng sỏ đang lăm le lật đổ ngai vàng vương của Pep Guardiola và những học trò.

Bạn đang xem: Ngoại hạng anh 2023

Cùng Sporting News những thông tin về kênh phân phát sóng siêu việt Anh mùa 2023/24, đồng thời dự kiến đội bóng có công dụng vô địch cao nhất ở mùa giải tới. 

Xem siêu hạng Anh sống đâu? Kênh TV, links trực tiếp Premier League sinh sống Việt Nam

Tại Việt Nam, K+ là đơn vị chức năng sở hữu phiên bản quyền phát sóng giải soccer Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/24. Khán giả mến mộ có thể theo dõi tổng thể các trận chiến của giải trơn đá lôi cuốn nhất địa cầu trên các kênh của hệ thống truyền hình K+.

Ngoài ra, khán giả cũng có thể xem trực tiếp siêu hạng Anh trên các nền tảng khác như FPT PlayVie
On 
và TV360.

Xem thêm: Hà nội fc vs april 25 - trực tiếp bóng đá hà nội vs april 25 lượt về

Dự đoán công dụng các trận đấu siêu đẳng Anh ĐÂY

Lịch thi đấu, công dụng Ngoại hạng Anh cuối tuần này

NgàyThời gianTrận đấuĐịa điểm
19/0801h45Nottingham Forest 2-1 Sheffield UnitedCity Ground
21h00Wolverhampton 1-4 BrightonMolineux
21h00Liverpool 3-1 AFC BournemouthAnfield
21h00Fulham 0-3 BrentfordCraven Cottage
23h30Tottenham 2-0 Manchester UnitedTottenham Hotspurs
20/0802h00Manchester city 1-0 Newcastle UnitedEttihad
20h00Aston Villa 4-0 Everton Villa Park
22h30West say mê United 3-1 ChelseaOlympic
22/0802h00Crystal Palace vs ArsenalSelhurst Park

Đội nào vẫn vô địch ngoại hạng Anh 2023/24? Dự đoán, tỷ lệ cược

Man City

*

Getty Images
Man City vẫn luôn là đội được đánh giá cao nhất cho chức vô địch trác việt Anh mùa 2023/24. Sau một mùa giải thành công tỏa nắng với cú ăn uống ba, nửa xanh thành Manchester đã bao hàm sự bổ sung nhân sự quality như Mateo Kovacic từ Chelsea hay Josko Gvardiol trường đoản cú RB Leipzig. Thuộc với bộ máy ghi bàn Erling Haaland, The Citizens được review sẽ thường xuyên thể hiện nay phong độ xứng đáng gờm của bản thân mình ở mùa giải này.

Arsenal

*

getty images
Pháo Thủ đã buộc phải chờ một khoảng thời gian rất nhiều năm để có thể tiến gần tới chức vô địch, tuy vậy giấc mơ lại bị đập chảy vào quá trình cuối mùa giải bởi kẻ địch Man City. Thầy trò HLV Mikel Arteta chắc chắn là sẽ hạ quyết trung tâm "phục thù" ngơi nghỉ mùa giải năm nay, trong bối cảnh họ đã bổ sung cập nhật rất các nhân sự quality như Declan Rice xuất xắc Kai Havertz.

Man United

*

getty images
Quỷ Đỏ đang thể hiện những cách tiến đáng chú ý dưới triều đại Erik ten Hag. Câu hỏi trở nên trẻ khỏe và quyết đoán rộng trên thị phần chuyển nhượng hè cho biết Manchester United đang hoàn toàn nghiêm túc trong việc trở thành một kẻ địch đáng gờm ngơi nghỉ mùa giải tới. 

Chelsea

*

Getty Images
sau một mùa giải bết chén bát dù đang bạo bỏ ra tới 600 triệu bảng trên thị phần chuyển nhượng, Chelsea đang mong ước bỏ lại vượt khứ sau sườn lưng và hướng đến một mùa giải mới thành công hơn. Cần thời gian để Mauricio Pochettino đưa đội hình của The Blues vào quỹ đạo, nhưng câu hỏi không tranh tài tại Champions League cũng là một tại sao để bảo đảm thể lực cho các trụ cột với tập trung tuyệt đối vào trường đấu quốc nội.

Liverpool 

*

Getty
Liverpool đó là đội độc nhất ngáng được chân Man đô thị trong khoảng thời gian thống trị 6 năm quay lại đây của thầy trò Pep Guardiola. Vày đó, không thể làm lơ đội công ty sân Anfield vào danh sách ứng cử viên vô địch với những phiên bản hợp đồng tân binh chất lượng cao như Alexis Mac Allister với Dominik Szoboszlai. Với Mo Salah trong team hình, The Kop đang sẵn sàng trở về đường đua vô địch.