TRỒNG ỚT CHỈ THIÊN XUẤT KHẨU, TRỒNG ỚT CHỈ THIÊN ĐEM LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO

-

Trang update giá ớt hằng ngày cho các loại ớt tươi thông dụng như ớt chỉ thiên xuất khẩu (ớt tơ, ớt nách), ớt chợ (ớt cổ nhị), ớt sừng, ớt xiêm, ớt hiểm, …

Một số xem xét đối với giá ớt trên trang:

Có thể chênh lệch vài ngàn đ tùy vào địa phương, yêu đương lái, sức mua, các loại ớt.Cập nhật mỗi ngày vào buổi sáng sớm (10- 12h) và chiều tối (16 – 18h).Lưu trữ giá chỉ ớt ngày qua và những ngày sát nhất, vĩnh viễn 2 tuần trước đó đó đã trở nên xóa.Giá ớt được Ớt Kiều cung ứng chỉ mang tính chất chất tham khảo.

Bạn đang xem: Ớt chỉ thiên xuất khẩu

Hãy truy cập thường xuyên giúp xem giá ớt new nhất hằng ngày tại các tỉnh thành.


Cụ thể:

Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên chào bán chợ hay ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ tốt nhất tại miền Tây: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ tuyệt ớt cổ nhị tại miền Đông: 20.0000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tốt nhất tại miền Đông: 24.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ xuất xắc ớt cổ nhị tại miền Bắc: 18.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu trên miền Bắc: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt ớt chỉ thiên xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông với Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang25.000 – 26.000
Vĩnh Long24.000 – 25.000
Hậu Giang24.000 – 25.000
Đồng Tháp24.000 – 25.000
Cần Thơ24.000 – 25.000
An Giang25.000 – 26.000
Sóc Trăng25.000 – 26.000
Bạc Liêu25.000 – 26.000
Trà Vinh25.000 – 26.000
Đắk Lắk24.000 – 25.000
Đắk Nông24.000 – 25.000
Gia Lai24.000 – 25.000
Lâm Đồng24.000 – 25.000
Đồng Nai25.000 – 27.000
Quảng Ngãi23.000 – 25.000
Bình Định24.000 – 26.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên phân phối chợ hay ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tốt nhất tại miền Tây: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt thiên bán chợ hay ớt cổ nhị trên miền Đông: 20.0000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tốt nhất tại miền Đông: 24.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên chào bán chợ tốt ớt cổ nhị trên miền Bắc: 18.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt ớt chỉ thiên xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông và Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang25.000 – 26.000
Vĩnh Long24.000 – 25.000
Hậu Giang24.000 – 25.000
Đồng Tháp24.000 – 25.000
Cần Thơ24.000 – 25.000
An Giang25.000 – 26.000
Sóc Trăng25.000 – 26.000
Bạc Liêu25.000 – 26.000
Trà Vinh25.000 – 26.000
Đắk Lắk24.000 – 25.000
Đắk Nông24.000 – 25.000
Gia Lai24.000 – 25.000
Lâm Đồng24.000 – 25.000
Đồng Nai25.000 – 27.000
Quảng Ngãi23.000 – 25.000
Bình Định24.000 – 26.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên chào bán chợ xuất xắc ớt cổ nhị trên miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tuyệt nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên chào bán chợ giỏi ớt cổ nhị trên miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ duy nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên chào bán chợ giỏi ớt cổ nhị tại miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu trên miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt chỉ thiên xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông với Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên bán chợ giỏi ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ độc nhất vô nhị tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên chào bán chợ hay ớt cổ nhị tại miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ độc nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên buôn bán chợ hay ớt cổ nhị trên miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông và Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cung cấp chợ tốt ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ độc nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên cung cấp chợ tuyệt ớt cổ nhị tại miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ tuyệt nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ giỏi ớt cổ nhị trên miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt chỉ thiên xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông cùng Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên chào bán chợ tốt ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tuyệt nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ tốt ớt cổ nhị tại miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tốt nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên bán chợ tốt ớt cổ nhị tại miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu trên miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt chỉ thiên xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông với Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên buôn bán chợ xuất xắc ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tuyệt nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên cung cấp chợ xuất xắc ớt cổ nhị tại miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ duy nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên buôn bán chợ giỏi ớt cổ nhị trên miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu trên miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông cùng Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên phân phối chợ tuyệt ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ độc nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên buôn bán chợ xuất xắc ớt cổ nhị tại miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên bán chợ tuyệt ớt cổ nhị tại miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt chỉ thiên xuất khẩu tại các tỉnh miền Tây, miền Đông cùng Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên bán chợ tốt ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ độc nhất vô nhị tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên chào bán chợ tuyệt ớt cổ nhị trên miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ độc nhất vô nhị tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ tuyệt ớt cổ nhị tại miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu trên miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt chỉ thiên xuất khẩu tại các tỉnh miền Tây, miền Đông với Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên buôn bán chợ xuất xắc ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ tuyệt nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ tuyệt ớt cổ nhị trên miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên bán chợ hay ớt cổ nhị trên miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt chỉ thiên xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông với Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cung cấp chợ xuất xắc ớt cổ nhị trên miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ tuyệt nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ tuyệt ớt cổ nhị tại miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tốt nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên buôn bán chợ tốt ớt cổ nhị trên miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông và Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên bán chợ giỏi ớt cổ nhị trên miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ độc nhất vô nhị tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên bán chợ giỏi ớt cổ nhị trên miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ duy nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên chào bán chợ giỏi ớt cổ nhị tại miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu trên miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông cùng Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên phân phối chợ hay ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ duy nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên cung cấp chợ xuất xắc ớt cổ nhị tại miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên cung cấp chợ giỏi ớt cổ nhị tại miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại các tỉnh miền Tây, miền Đông cùng Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên chào bán chợ giỏi ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ duy nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên chào bán chợ giỏi ớt cổ nhị trên miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ độc nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên bán chợ giỏi ớt cổ nhị trên miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại các tỉnh miền Tây, miền Đông cùng Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên bán chợ xuất xắc ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ độc nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên bán chợ tuyệt ớt cổ nhị tại miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ tuyệt nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên chào bán chợ tuyệt ớt cổ nhị trên miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại các tỉnh miền Tây, miền Đông cùng Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên bán chợ tốt ớt cổ nhị trên miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tốt nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên cung cấp chợ giỏi ớt cổ nhị tại miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tốt nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên bán chợ hay ớt cổ nhị trên miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu trên miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt chỉ thiên xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông cùng Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cung cấp chợ hay ớt cổ nhị tại miền Tây: 19.000 – 22.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ nhất tại miền Tây: 23.000 – 25.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ xuất xắc ớt cổ nhị trên miền Đông: 20.0000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ nhất tại miền Đông: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ tốt ớt cổ nhị tại miền Bắc: 18.000 – 21.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại các tỉnh miền Tây, miền Đông với Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 28.000
Vĩnh Long25.000 – 27.000
Hậu Giang25.000 – 27.000
Đồng Tháp25.000 – 27.000
Cần Thơ25.000 – 27.000
An Giang26.000 – 28.000
Sóc Trăng26.000 – 28.000
Bạc Liêu26.000 – 28.000
Trà Vinh26.000 – 28.000
Đắk Lắk25.000 – 27.000
Đắk Nông25.000 – 27.000
Gia Lai25.000 – 27.000
Lâm Đồng25.000 – 27.000
Đồng Nai27.000 – 29.000
Quảng Ngãi23.000 – 26.000
Bình Định24.000 – 27.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cung cấp chợ tuyệt ớt cổ nhị tại miền Tây: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ độc nhất vô nhị tại miền Tây: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên cung cấp chợ tuyệt ớt cổ nhị tại miền Đông: 22.0000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tuyệt nhất tại miền Đông: 25.000 – 27.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ giỏi ớt cổ nhị tại miền Bắc: 20.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu trên miền Bắc: 25.000 – 29.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông và Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 30.000
Vĩnh Long25.000 – 29.000
Hậu Giang25.000 – 29.000
Đồng Tháp25.000 – 29.000
Cần Thơ25.000 – 29.000
An Giang26.000 – 30.000
Sóc Trăng26.000 – 30.000
Bạc Liêu26.000 – 30.000
Trà Vinh26.000 – 30.000
Đắk Lắk25.000 – 29.000
Đắk Nông25.000 – 29.000
Gia Lai25.000 – 29.000
Lâm Đồng25.000 – 29.000
Đồng Nai27.000 – 30.000
Quảng Ngãi26.000 – 28.000
Bình Định26.000 – 29.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên buôn bán chợ giỏi ớt cổ nhị trên miền Tây: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ nhất tại miền Tây: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên bán chợ giỏi ớt cổ nhị tại miền Đông: 22.0000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ độc nhất tại miền Đông: 25.000 – 27.000 đồng/kg.Giá ớt thiên bán chợ giỏi ớt cổ nhị trên miền Bắc: 20.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu tại miền Bắc: 25.000 – 29.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại các tỉnh miền Tây, miền Đông và Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 30.000
Vĩnh Long25.000 – 29.000
Hậu Giang25.000 – 29.000
Đồng Tháp25.000 – 29.000
Cần Thơ25.000 – 29.000
An Giang26.000 – 30.000
Sóc Trăng26.000 – 30.000
Bạc Liêu26.000 – 30.000
Trà Vinh26.000 – 30.000
Đắk Lắk25.000 – 29.000
Đắk Nông25.000 – 29.000
Gia Lai25.000 – 29.000
Lâm Đồng25.000 – 29.000
Đồng Nai27.000 – 30.000
Quảng Ngãi26.000 – 28.000
Bình Định26.000 – 29.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên buôn bán chợ hay ớt cổ nhị tại miền Tây: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ độc nhất vô nhị tại miền Tây: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên cung cấp chợ xuất xắc ớt cổ nhị tại miền Đông: 22.0000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ độc nhất vô nhị tại miền Đông: 25.000 – 27.000 đồng/kg.Giá ớt thiên chào bán chợ tốt ớt cổ nhị tại miền Bắc: 20.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu trên miền Bắc: 25.000 – 29.000 đồng/kg.Giá ớt ớt chỉ thiên xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông và Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 30.000
Vĩnh Long25.000 – 29.000
Hậu Giang25.000 – 29.000
Đồng Tháp25.000 – 29.000
Cần Thơ25.000 – 29.000
An Giang26.000 – 30.000
Sóc Trăng26.000 – 30.000
Bạc Liêu26.000 – 30.000
Trà Vinh26.000 – 30.000
Đắk Lắk25.000 – 29.000
Đắk Nông25.000 – 29.000
Gia Lai25.000 – 29.000
Lâm Đồng25.000 – 29.000
Đồng Nai27.000 – 30.000
Quảng Ngãi26.000 – 28.000
Bình Định26.000 – 29.000
Giá ớt sừng tơ: 21.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt sừng lỡ: 19.000 – 20.000 đồng/kg.Giá ớt sừng đèo: 14.000 – 18.000 đồng/kg.Giá ớt xiêm xanh: 25.000 – 28.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cung cấp chợ hay ớt cổ nhị tại miền Tây: 22.000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt chỉ thiên cổ độc nhất vô nhị tại miền Tây: 24.000 – 26.000 đồng/kg.Giá ớt thiên cung cấp chợ xuất xắc ớt cổ nhị trên miền Đông: 22.0000 – 24.000 đồng/kg.Giá ớt hiểm cổ tuyệt nhất tại miền Đông: 25.000 – 27.000 đồng/kg.Giá ớt thiên phân phối chợ hay ớt cổ nhị trên miền Bắc: 20.000 – 23.000 đồng/kg.Giá ớt thiên xuất khẩu trên miền Bắc: 25.000 – 29.000 đồng/kg.Giá ớt ớt hiểm xuất khẩu tại những tỉnh miền Tây, miền Đông với Miền Trung:Địa phươngGiá (đồng/kg)
Tiền Giang26.000 – 30.000
Vĩnh Long25.000 – 29.000
Hậu Giang25.000 – 29.000
Đồng Tháp25.000 – 29.000
Cần Thơ25.000 – 29.000
An Giang26.000 – 30.000
Sóc Trăng26.000 – 30.000
Bạc Liêu26.000 – 30.000
Trà Vinh26.000 – 30.000
Đắk Lắk25.000 – 29.000
Đắk Nông25.000 – 29.000
Gia Lai25.000 – 29.000
Lâm Đồng25.000 – 29.000
Đồng Nai27.000 – 30.000
Quảng Ngãi26.000 – 28.000
Bình Định26.000 – 29.000

Thắc mắc về giá ớt từng ngày trên otkieu.com

Nếu như trước Tết giá chỉ ớt chỉ địa tại Bình Định chỉ gồm 4.000 - 5.000 đồng/kg thì bây giờ đang đứng giá chỉ 30.000đồng/kg, từ thời điểm cách đây 15 ngày còn lên đến 42.000đồng/kg. Ớt chỉ thiên từ bỏ 9.000 - 10.000đồng/kghiện đang dần tăng mang đến 20.000đồng/kg.
*

Nếu như lúc trước Tết giá ớt chỉ địa tại Bình Định chỉ gồm 4.000 - 5.000đồng/kgthì hiện nay đang đứng giá bán 30.000đồng/kg, cách đó 15 ngày còn lên đến 42.000đồng/kg. Ớt chỉ thiên trường đoản cú 9.000 - 10.000đồng/kghiện cũng đang tăng mang lại 20.000đồng/kg. Hầu như cánh đồng ớt ngơi nghỉ Bình Định đang tràn trề nụ cười cợt nông dân.
Ông Ngô Đình Ba, Trưởng chống NN-PTNT huyện Phù Mỹ, cho thấy vụ vừa rồi nông dân thị trấn Phù Mỹ trồng rộng 900ha ớt, phần lớn là ớt chỉ địa siêng xuất khẩu sang trọng Trung Quốc, hiện nay vẫn còn một nửa đang mang lại thu hoạch rộ.
Những địa phương còn nhiều diện tích ớt đang đến thu hoạch rộ trên địa phận huyện Phù Mỹ là những xã Mỹ Hiệp, Mỹ Quang, Mỹ Chánh Tây và thị xã Phù Mỹ.
“Những diện tích s ớt mang đến thu hoạch trong thời gian trước với sau đầu năm mới Nguyên đán thì thảm bại đậm, bởi lúc ấy giá ớt chỉ tất cả 4.000 - 5.000đồng/kg, nhiều ruộng ớt chín đỏ nhưng mà nông dân quăng quật chết héo bên trên cây chứ không hái vì chưng nếu mướn công hái, tiền cung cấp ớt không đủ trả tiền công. Hơn 1 mon nay giá ớt tăng dần, cách đây 15 ngày tăng mang đến 42.000đồng/kg, giờ giá chỉ còn đứng ở mức 30.000đồng/kg, những diện tích s ớt hiện mang đến thu hoạch rộ vẫn trúng to”, ông cha phấn khởi đến biết.
Theo cho biết của ông Nguyễn Thành Lợi, nhân viên Phòng NN-PTNT thị xã Phù Mỹ, năng suất ớt bình quân trên địa phận huyện Phù Mỹ là 16 tấn/ha, vị chi là 800 kg/sào (500m2).
*

Theo tín đồ trồng ớt chỉ địa ở Phù Mỹ, trung bình mỗi sào ớt được đầu tư từ khâu có tác dụng đất, cài giống, bón phân, thuốc BVTV… đến khi thu hoạch mất khoảng chừng 5 triệu đồng.
“Những ngày vừa qua, thương nhân ở Tây Sơn cài ép giá nông dân, chỉ 17.000 - 18.000đồng/kg. Sau thời điểm dò giá ở huyện Phù Mỹ, biết nhà buôn ở kia thu cài đặt ớt chỉ thiên mang lại hơn 20.000đồng/kg, nông dân sinh sống Bình Hòa hái gom 1 - 2 tạ chở ra Phù Mỹ bán, trừ chi phí xăng còn dư khoản chênh lệch 400.000 - 500.000đồngmỗi chuyến đi. Do thế mấy thời nay thương lái sinh hoạt Tây đánh đã tăng giá mua tại nơi lên 20.000đồng/kg.” - Ông Đào Văn Sang, chủ tịch UBND làng Bình Hòa
Với giá bán hiện nay là 30.000đồng/kg, mỗi sào ớt sau khoản thời gian thu hoạch bạn trồng cầm cố được trong tay 24 triệu đồng. Trừ 5 triệu tiền đưa ra phí, dân cày còn lãi ròng 19 triệu đồng/sào ớt.
Nông dân trằn Ngọc Phú (51 tuổi) làm việc xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ), bạn trồng được 7 sào ớt vụ xuân 2016, khoe: “7 sào ớt của tui ko trồng vào vụ đông xuân, nhưng được trồng muộn hơn, tín đồ dân địa phương gọi là ớt vụ xuân, mon Giêng mới xuống như là nên bây giờ đang cho thu hoạch rộ, đúng vào tiến độ giá ớt tăng đột biến nên chi phí vào đầy túi. Trồng ớt cơ mà trúng giá chỉ thì không trồng cây gì bằng”.

Xem thêm: Trải Nghiệm Game Bắn Súng Chiến Thuật Đấu Trường Khắc Nghiệt 4


Ớt chỉ địa trúng khổng lồ thì ớt chỉ thiên cũng không chịu kém cạnh. Một trong những ngày này, chạy xe máy dạo quanh thôn Thuận Hòa, xã Bình Tân (huyện Tây Sơn), đâu đâu tôi cũng thấy cảnh nông dân tập trung hái ớt tại số đông đồng ớt sẽ chín rộ, gương mặt rạng rỡ niềm vui vì giá bán ớt chỉ thiên đứng ở mức 30.000đồng/kg.
Chị Huỳnh Thị Hoa (42 tuổi) sống thôn Thuận Hòa đang đội nón, phơi lựng dưới mẫu nắng nóng bức để thu hoạch rộng 1 sào ớt vào vườn bên vui vẻ cho biết thêm hơn 1 sào ớt bên chị xuống giống vào thời điểm tháng 8 âm kế hoạch năm 2015, mang lại tháng Chạp thì thu hoạch dịp 1.
Lúc đó giá ớt chỉ bao gồm 10.000đồng/kg, lời lãi ko bao nhiêu. Sau khoản thời gian thu hoạch ngừng đợt 1 chị Hoa đầu tư chi tiêu chăm sóc, hiện đang cho thu hoạch lần 2 đúng vào khi giá tăng cho 20.000đồng/kg.
*

Những ngày qua, không quản nắng non, ngày như thế nào chị Hoa cũng thuê thêm công ra ruộng để hái phần nhiều quả ớt chín. Không hẳn như ớt chỉ địa chỉ hái 1 dịp là xong, ớt chỉ thiên có thể thu hoạch các đợt.
Nếu ai chăm lo tốt rất có thể thu hoạch 3 dịp trên cùng diện tích, hầu như lần thu hoạch sau năng suất đạt ít hơn, nhưng gặp lúc giá bán cao như hiện nay thì cũng đạt tác dụng kinh tế.
Nhà anh Huỳnh Văn Đức ở thôn Thuận Hòa (xã Bình Tân) có một sào ớt chỉ thiên xuống kiểu như sau ruộng ớt của chị ý Hòa 1 tháng, thời gian ruộng ớt của anh ấy Đức mang lại thu hoạch rộ lần 1 thì giá đã tiếp tục tăng đến 20.000đồng/kg.
Theo anh Đức, 1 sào khu đất trồng ớt của anh là đất gò cần phải được chi tiêu khá, từ đầu vụ đến lúc thu hoạch mất đến 4 triệu đồng.
Thế dẫu vậy thu hoạch dịp 1 được ngay gần 5 tạ, bán được gần 10 triệu đồng, sau khoản thời gian trừ ngân sách còn lãi ròng rã 6 triệu đồng. Hiện ruộng ớt của anh ý đang bắt đầu cho thu hoạch dịp 2, ớt vẫn đứng nguyên giá cũ, ko gì mừng hơn.
“Hiện ni cứ hái ớt mang về nhà là thương lái cho tranh mua, chưa phải lo đầu ra. Đất trồng ớt của tui là đất gò, hiện nay đang khô hạn, lo nước tưới đủ mang lại ruộng ớt nhằm cây ớt tất cả sức đến trái mới là vấn đề đáng lo”, anh Đức than thở.
Nếu nông dân cư xã Bình Tân vui một thì nông dân ở xã Bình Hòa (huyện Tây Sơn) vui mười, bởi ở đây hiện có hơn 25ha ớt chỉ thiên đang cho thu hoạch rộ. Theo ông Đào Văn Sang, chủ tịch UBND làng mạc thì sinh hoạt Bình Hòa một vài diện tích ớt đã thu hoạch ngừng đợt 1, đang mang lại thu hoạch đợt 2 và nhiều diện tích s khác đang thu hoạch rộ dịp 1.
“Năm nay vì khi vừa xuống tương đương thời máu lạnh kéo dãn dài làm cây ớt sinh trưởng phân phát triển không như ý, năng suất mang đến thấp hơn năm ngoái, nhưng bù lại khi thu hoạch cung cấp trúng giá, bà con trồng ớt khôn cùng vui vì người nào cũng có thu nhập cao”, ông Sang đến biết.
9 mon 5
*

9 mon 5
*