Hướng Dẫn Cách Khai Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng 2019, Phiếu Bổ Sung Lý Lịch Đảng Viên

-

Công ty Luật chúng tôi cung cấp các dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí và chính xác nhất:

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

Họ và tên đang dùng:…………………………………………………………………………………………………………………………….Nam, Nữ:………………………………………………………………………………………………………………………………Họ và tên khai sinh:………………………………………………………………………………………………………………….Bí danh: …………………………………………………………………………………………………………………………….Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………….Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………………………………….Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………………………….Nơi cư trú:……………………………………………………………………………………………………………………………

– Nơi thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………

– Nơi tạm trú:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Bạn đang xem: Mẫu lý lịch của người xin vào đảng 2019

Dân tộc:……………………..…………………………………………………………………………………………………………….Tôn giáo:…………………………………………………………………………………………………………………………….Nghề nghiệp hiện nay:……………………………………………………………………………………………………………….Trình độ hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………….

– Giáo dục phổ thông:…………………………………………………………………………………………………………………

– Giáo dục nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………………………….

– Giáo dục đại học và sau đại học:………………………………………………… …………………………………………………

– Học hàm: …………………………………………………………………………………………………………………………….

– Lý luận chính trị:………………………………………………………………………………………………………….

– Ngoại ngữ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tin học:………………………………………………………………………………………………………………….

– Tiếng dân tộc thiểu số:…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM:……………………………………………………………………………………………….Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có):…………………………………………………………………………..Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có):…………………………………………………………………….Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có): …………………………………………………………………………..

1) ………………………………………………………………………………………………………………………..

2)…………………………………………………………………….. ………………………………………………….

LỊCH SỬ BẢN THÂN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung trong Mẫu lý lịch của người xin vào đảng bao gồm tổng cộng 10 trang gồm các nội dung:

Trang 1: Các thông tin về sơ lược lý lịch;Trang 2: Lịch sử bản thân;Trang 3: Những công tác, chức vụ đã qua;Trang 4: Đặc điểm lịch sử;Trang 5: Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua và đi nước ngoài;Trang 6: Khen thưởng và kỷ luật;Trang 7 – 9: Hoàn cảnh gia đình;Trang 10: Tự nhận xét và cam đoan và ký tên;

Yêu cầu: Người vào Đảng phải tự khai lý lịch của mình theo mẫu lý lịch của người xin vào đảng, không nhờ người khác viết hộ; khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, không tẩy xóa, sửa chữa; không dùng hai loại mực, không viết bằng bút mực đỏ, không để trống hoặc viết cách dòng.

Cho tôi xin mẫu sơ yếu lý lịch Đảng viên năm 2022 và có thể hướng dẫn tôi cách viết lý lịch Đảng viên không? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban tư vấn. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều.
*
Nội dung chính

Thế nào là lý lịch Đảng viên?

Hiện nay, không có văn bản nào quy định về khái niệm lý lịch Đảng viên là gì. Vậy nên, lý lịch Đảng viên vẫn được mọi người hiểu rằng là một trong những giấy tờ quan trọng đối với mỗi người Đảng viên.

Xem thêm: Top 6 Kem Chống Nắng Shiseido Nhật Spf 50A+++, Kem Chống Nắng Shiseido Chính Hãng

Lý lịch Đảng viên là tờ khai chi tiết về tiểu sử của bản thân và những cá nhân khác có mối quan hệ mật thiết với người muốn vào Đảng như vợ, chồng, anh chị em, ông bà…

Không chỉ là tờ khai ghi về chi tiết tiểu sử mà lý lịch Đảng viên còn làm rõ những vấn đề khác như lịch sử chính trị, về việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 06/2019/TT-BNV, hồ sơ lý lịch Đảng viên là hồ sơ gốc của công chức.

Trường hợp các thành phần hồ sơ thống nhất thông tin thì người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức xác nhận, chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ công chức và báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định.

Trường hợp sau khi công chức kê khai, hoàn thiện hồ sơ nhưng giữa các thành phần hồ sơ không thống nhất thông tin thì cơ quan sử dụng công chức ban hành quyết định thực hiện việc kiểm tra, xác minh, sau đó báo cáo kết luận việc kiểm tra, xác minh để cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định thống nhất thông tin hồ sơ bằng văn bản.

Lưu ý: Nếu thông tin ngày, tháng, năm sinh của công chức theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch Đảng viên khi được kết nạp Đảng thì không sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức.

*

Hướng dẫn cách viết lý lịch Đảng viên?

Theo quy định tại tiểu mục 2 Mục I Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 hướng dẫn viết lý lịch Đảng viên cụ thể như sau:

Sau khi được kết nạp vào Đảng, đảng viên khai lý lịch để tổ chức đảng quản lý, cách khai như sau:

- Các nội dung từ 1 (họ và tên đang dùng) đến 21 (kỷ luật) ghi như hướng dẫn về khai lý lịch của người xin vào Đảng; riêng mục 22 (hoàn cảnh gia đình) phần khai về anh, chị em ruột, các con và anh, chị em ruột vợ (hoặc chồng) chỉ cần ghi họ và tên, năm sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp; việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phần khai về ông, bà nội ngoại chỉ ghi những người có đặc điểm chính trị ảnh hưởng tốt, xấu với bản thân. Ví dụ: Là Lão thành cách mạng, Anh hùng... hoặc có tội ác, bị cách mạng xử lý.

- Mục 14. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

+ Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp: Ghi rõ ngày, tháng, năm cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng.

+ Ngày và nơi kết nạp vào Đảng: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi tổ chức lễ kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

+ Ngày và nơi công nhận chính thức: Ghi rõ ngày, tháng, năm và nơi được công nhận chính thức (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện, tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

- Cam đoan - Ký tên: Ghi như mục 24 trong lý lịch của người xin vào Đảng.

- Chứng nhận của cấp ủy cơ sở: Có 2 mức chứng nhận:

+ Nếu cấp ủy đã thẩm tra, kết luận đúng sự thật thì ghi: “Chứng nhận lý lịch của đồng chí... khai tại đảng bộ, chi bộ cơ sở... là đúng sự thật”.

+ Nếu cấp ủy chỉ đối khớp với lý lịch của người xin vào Đảng hoặc lý lịch cũ của đảng viên thấy đúng thì ghi: “Chứng nhận lý lịch của đồng chí... theo đúng lý lịch của người xin vào Đảng (hoặc lý lịch cũ)”.

Ghi ngày, tháng, năm, chức vụ, họ và tên đồng chí bí thư hoặc phó bí thư, ký tên, đóng dấu của cấp ủy cơ sở.

Trường hợp cấp ủy cơ sở chưa có con dấu, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu.