Cúp C1 Châu Âu Champions League: Lịch Thi Đấu, Kết Quả, Tin Tức

-

Trân trọng trình làng tới độc giả công dụng Cúp C1 – Champions League mùa trơn 2022/2023 đúng mực nhất.


5 vòng gần nhất Bán kết Tứ kết Vòng 1/8 Vòng bảng Play Offs vòng loại 3 vòng sơ loại 2 vòng loại 1 ông chồng sơ các loại BK sơ loại

Kết quả chào bán kết

Kết quả Tứ kết

Kết trái Vòng 1/8

Kết quả Vòng bảng

Kết trái Play Offs

onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_tab_link_cheo~~chuyen_muc_48~~id_tin_398193~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5My
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J0YWJfb
Glua19ja
GVv
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_loc_ngay~~chuyen_muc_48~~id_tin_398193~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5My
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_loc_ngay~~chuyen_muc_48~~id_tin_398193~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5My
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsb2Nfbmdhe
SIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_menu_doc~~chuyen_muc_48~~id_tin_398193~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5My
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_menu_doc~~chuyen_muc_48~~id_tin_398193~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5My
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jt
ZW51X2Rv
Yy
Is
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_link_phan_tich_highlight~~chuyen_muc_48~~id_tin_398193~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5My
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jsa
W5r
X3Bo
YW5fd
Glja
F9oa
Wdob
Glna
HQi
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_box_moi~~chuyen_muc_48~~id_tin_398193~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5My
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"","")" send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_box_moi~~chuyen_muc_48~~id_tin_398193~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5My
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
Jib3hfb
W9p
Iiwi
ZGV2a
WNl
Xz
I0a
CI6In
Bj
Iiwi
YWN0a
W9u
Xz
I0a
CI6Im
Nsa
WNr
In0=", this,"",""); onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_ten_box_gom_nhom_giai_dau~~chuyen_muc_48~~id_tin_398193~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5My
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfd
GVu
X2Jve
F9nb21fbmhvb
V9na
WFp
X2Rhd
SIs
Im
Rldmlj
ZV8y
NGgi
Oi
Jw
Yy
Is
Im
Fjd
Glvbl8y
NGgi
Oi
Jjb
Gljay
J9", this,"","")" onclick="return send_ga_gtag("box_livescore_noi_dung_bai_viet", "vi_tri_xem_them_giai_dau~~chuyen_muc_48~~id_tin_398193~~phien_ban_pc","ey
Jj
YXRl
Z29ye
Ulk
Xz
I0a
CI6Ij
Q4Iiwic
GFn
ZUNhd
GVnb3J5Xz
I0a
CI6Im
Zvb3Ri
YWxs
Iiwi
YXJ0a
WNs
ZUlk
Xz
I0a
CI6Ij
M5ODE5My
Is
Im
Fyd
Gljb
GVPcm
Rlcl8y
NGgi
Oi
J2a
V90cmlfe
GVt
X3Ro
ZW1f
Z2lha
V9k
YXUi
LCJk
ZXZp
Y2Vf
Mj
Ro
Ijoic
GMi
LCJh
Y3Rpb25f
Mj
Ro
Ijoi
Y2xp
Y2sif
Q==", this,"","")"
chính trị
Quốc chống - An ninh
Đa phương tiện
Bảo vệ nền tảng gốc rễ tư tưởng của Đảng
Kinh tếXã hội
Văn hóa
Phóng sự - Điều tra
Giáo dục - Khoa học
Pháp Luật
Bạn đọc
Y tếThể Thao
Quốc tế
thiết yếu trị
Quốc phòng - An ninh
Đa phương tiện
Bảo vệ căn cơ tư tưởng của Đảng
Kinh tếXã hội
Văn hóa
Phóng sự - Điều tra
Giáo dục - Khoa học
Pháp Luật
Bạn đọc
Y tếThể thao
Quốc tếDu lịch
Tư liệu - hồ sơ
*
công dụng bóng đá từ bây giờ (18-5): Man City chiến hạ đậm Real Madrid ở chào bán kết C1, Ronaldo hoàn toàn có thể đến Arsenal

Kết quả cung cấp kết C1, tác dụng bóng đá hôm nay ngày 18-5, Man City chiến thắng Real Madrid 4-0 (chung cuộc 5-1) để giành quyền vào phổ biến kết.

Bạn đang xem: Cúp c1 châu âu champions league: lịch thi đấu, kết quả, tin tức


* Trận hòa đối kháng ở sảnh Bernabeu giúp Man đô thị tự tin trong cuộc tiếp nhận Real Madrid ở lượt về buôn bán kết C1 (cúp Champions League) mùa giải 2022-2023. Đại diện của vương quốc anh triển khai tấn công áp đảo sao tiếng xe khai cuộc. Sau rất nhiều pha hãm thành nguy hiểm, phút 23, tiền vệ Bernardo Silva thoát xuống từ mặt đường chọc khe của đồng đội, ngừng điểm quyết đoán vào góc gần mở tỷ số mang lại Man City. Chỉ 14 phút sau, vẫn là Bernardo Silva cùng với cú đánh đầu cận thành nhân đôi gián đoạn cho chủ nhà.

 Bernardo Silva ghi 2 bàn chiến hạ cho Man đô thị trong hiệp 1. Ảnh: Getty
Niềm vui của các cầu thủ Man đô thị khi ghi bàn vào lưới Real. Ảnh: Getty 

Sang hiệp 2, Man City vẫn hoàn toàn thống trị trận đấu. Phút 76, từ bỏ cú đá phát của De Bruyne, trung vệ Akanji bật cao đánh đầu làm cho tung lưới Thibaut Courtois. Các cầu thủ Real Madird bội nghịch ứng khi nhận định rằng một ước thủ của Man thành phố đã việt vị nhưng sau thời điểm tham khảo VAR trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. Ác mộng ở trong phòng đương kim vô địch vẫn chưa tạm dừng khi phút 90+1, trung phong Alvarez bay xuống đối mặt thủ môn, kết thúc điểm sắc sảo để ấn định thắng lợi 4-0 đến Man City. Thắng chung kết 5-1 sau hai lượt trận, Man thành phố vào bình thường kết Champions League 2022-2023 cùng sẽ chạm chán Inter Milan.

* sau thời điểm Man city hạ Real Madrid 4-0, HLV Pep Guardiola đang có thắng lợi thứ 100 trong sự nghiệp tại trường đấu Champions League. Pep Guardiola đổi mới nhà cầm cố quân vật dụng 3 trong lịch sử vẻ vang làm được vấn đề đó sau Sir Alex (102 chiến thắng) với Carlo Ancelotti (107 chiến thắng).

* Bàn thắng duy độc nhất của cầu thủ Hamer nghỉ ngơi phút 57 góp Coventry City vượt mặt Middlesbrough 1-0 sinh sống trận play-off Championship. Như vậy, Coventry city sẽ gặp mặt Luton Town trong trận play-off ở đầu cuối vào ngày 27-5 để xác minh đội thăng hạng Premier League. Hiện tại tại, Burnley với Sheffield United là hai đại diện thay mặt của Championship đã tất cả vé thăng hạng siêu đẳng Anh mùa giải 2023-2024.

Xem thêm: Kết quả tìm kiếm cho “link sopcast tran arsenal vs chelsea~loto66

* Piers Morgan, nhà báo thân mật với Cristiano Ronaldo với cũng là fan trung thành của Arsenal tiết lộ rằng CR7 hy vọng gia nhập “Pháo thủ”. Morgan viết bên trên Twitter: “Các chúng ta cũng có thể chế giễu cợt tất cả, tuy thế nếu cửa hàng chúng tôi ký phù hợp đồng với Ronaldo thì cửa hàng chúng tôi sẽ vô địch siêu việt Anh. Ronaldo biết phương pháp giành những thương hiệu lớn và biết phương pháp ghi mọi bàn thắng vào những thời điểm quan trọng”.

 Ronaldo hoàn toàn có thể gia nhập Arsenal. Ảnh: dailypost.ng

* Tờ Manchester Evening News gửi tin, MU có thể chia tay 13 mong thủ trong kỳ chuyển nhượng ủy quyền mùa hè. “Quỷ đỏ” có một số trong những cầu thủ không còn hạn hợp đồng vào cuối mùa. Ngoại trừ ra, HLV Erik ten Hag vẫn muốn bán bớt một số cái tên không tồn tại trong kế hoạch để sở hữu thêm tiền mua sắm mới. Gồm 5 cầu thủ sẽ rời Old Trafford theo dạng chuyển nhượng ủy quyền tự do, trong các số đó có Phil Jones và Axel Tuanzebe. Trong 8 người khác còn lại, bao gồm Alex Telles, Eric Bailly và Harry Maguire, nhiều khả năng được buôn bán để gom thêm tiền cài cầu thủ mới tương tự như giảm bớt tiền lương.

* Foot Mercato loan tin, người thay mặt của Harry Kane đã chạm chán Giám đốc thể dục thể thao PSG Luis Campos giúp thấy xét việc chuyển mang lại chơi bóng sống Paris. Harry Kane nhiều khả năng sẽ tránh Tottenham vào mùa hè, khi đôi bên còn lại một năm trong đúng theo đồng. Theo tờ Le Perisien, PSG hướng đến một số 9 mới khi Messi nhiều năng lực sẽ tách Paris vào ngày hè và thậm chí không loại trừ cả Kylian Mbappe.

* M.E.N mang lại hay, trao đổi MU và De Gea sẽ rơi vào bế tắc không chỉ về chuyện lương bổng. De Gea được đến là gật đầu đồng ý giảm lương nhưng không thích bị sút quá nhiều. Trong những khi đó, MU ý muốn anh bớt lương sâu hơn và đặc biệt quan trọng là phải chấp nhận không còn là một lựa chọn số 1 trước khung thành "Quỷ đỏ". HLV Erik ten Hag hiện tại đang hướng tới một thủ môn mới, về làm số 1 dài lâu cho MU, tuyệt nhất là sau đông đảo lỗi cách đây không lâu của De Gea.