199+ Mẫu Hoa Cưới Cầm Tay Cô Dâu Đẹp Chỉ Từ 550K, Hoa Cưới Cầm Tay Cô Dâu Đẹp Giá Từ 500K

-

—————– —————–

Cửa hàng 1: 385 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

Cửa sản phẩm 2: 17B hàng Lược, hoàn Kiếm, Hà Nội

Cửa sản phẩm 3: Cầu Giấy, hà thành ( Đang nâng cấp hạ tầng)


*

Hoa Cưới di động HT-609

550.000đ


*

Hoa cầm tay HT-619


650.000đ


*

Hoa di động cầm tay HT-440


450.000đ


*

Hoa Cưới di động HT-621

500.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-625

500.000đ


Hoa di động HT-623


550.000đ


Hoa cầm tay HT-629


650.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-631

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-632

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-630

900.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-633

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-622

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-624

550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-626


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-627


750,000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-634

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-635

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-636

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-637

750.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-620

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-253

500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-401


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-640


950.000đ


Hoa di động cầm tay HT-420


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-618


650.000đ


Hoa di động HT-628


600.000đ


Hoa di động HT-614


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-616


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-408


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-613


650.000đ


Hoa cầm tay HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa cầm tay HT-403


650.000đ


Hoa cầm tay HT-400


750.000đ


Hoa di động HT-314


950.000đ


Hoa cầm tay HT-591


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-592


650.000đ


Hoa cầm tay HT-598


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-593


950.000đ


Hoa di động HT-421


500.000đ


Hoa di động HT-419


500.000đ


Hoa di động HT-590


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-412


650.000đ


Hoa di động HT-404


750.000đ


Hoa cầm tay HT-422


500.000đ


Hoa cầm tay HT-511


550.000đ


Hoa cầm tay HT-410


600.000đ


Hoa di động HT-416


650.000đ


Hoa di động HT-406


750.000đ


Hoa di động HT-426


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-424


550.000đ


Hoa cầm tay HT-414


550.000đ


Hoa cầm tay HT-423


650.000đ


Hoa cầm tay HT-407


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-433


500.000đ


Hoa di động HT-431


500.000đ


Hoa di động HT-417


550.000đ


Hoa cầm tay HT-425


650.000đ


Hoa cầm tay HT-409


750.000đ


Hoa cầm tay HT-551


500.000đ


Hoa cầm tay HT-439


550.000đ


Hoa cầm tay HT-418


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-430


650.000đ


Hoa di động HT-413


750.000đ


Hoa cầm tay HT-225


750.000đ


Hoa di động HT-213


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-572


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-444


550.000đ


Hoa di động HT-427


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-437


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-415


750.000đ


Hoa cầm tay HT-347


500.000đ


Hoa di động HT-446


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-429


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-441


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-428


750.000đ


Hoa di động HT-341


500.000đ


Hoa di động HT-454


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-435


550.000đ


Hoa di động HT-448


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-432


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-308


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-463


500.000đ


Hoa di động HT-436


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-453


650.000đ


Hoa di động HT-434


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-538


500.000đ


Hoa di động HT-438


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-460


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-540


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-442


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-461


650.000đ


Hoa di động HT-449


750.000đ


Hoa cầm tay HT-541


500.000đ


Hoa cầm tay HT-443


550.000đ


Hoa cầm tay HT-465


650.000đ


Hoa cầm tay HT-451


750.000đ


Hoa cầm tay HT-543


550.000đ


Hoa di động HT-445


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-466


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-467


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-545


500.000đ


Hoa di động HT-447


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-470


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-473


750.000đ


Hoa cầm tay HT-561


550.000đ


Hoa di động HT-452


550.000đ


Hoa cầm tay HT-554


750.000đ


Hoa cầm tay HT-555


500.000đ


Hoa di động HT-455


550.000đ


Hoa cầm tay HT-474


650.000đ


Hoa cầm tay HT-571


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-562


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-456


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-534


650.000đ


Hoa cầm tay HT-577


750.000đ


Hoa di động cầm tay HT-568


550.000đ


Hoa di động HT-458


550.000đ


Hoa cầm tay HT-536


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-580


750.000đ


Hoa cầm tay HT-569


550.000đ


Hoa cầm tay HT-459


550.000đ


Hoa di động HT-542


650.000đ


Hoa cầm tay HT-576


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-462


550.000đ


Hoa di động HT-547


650.000đ


Hoa di động HT-579


550.000đ


Hoa cầm tay HT-464


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-548


650.000đ


Hoa di động HT-351


750.000đ


Hoa di động HT-584


550.000đ


Hoa cầm tay HT-468


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-549


650.000đ


Hoa di động HT-342


750.000đ


Hoa di động HT-585


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-469


550.000đ


Hoa di động HT-550


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-201


750.000đ


Hoa di động HT-589


550.000đ


Hoa di động HT-472


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-552


650.000đ


Hoa di động cầm tay HT-507


550.000đ


Hoa cầm tay HT-535


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-553


650.000đ


Hoa di động HT-509


550.000đ


Hoa cầm tay HT-556


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-558


650.000đ


Hoa di động HT-509


550.000đ


Hoa cầm tay HT-556


550.000đ


Hoa di động HT-558


650.000đ


Hoa cầm tay HT-560


650.000đ


Hoa cầm tay HT-477


550.000đ


Hoa di động cầm tay HT-478


600.000đ


Hoa cầm tay HT-502


550.000đ


Hoa cầm tay HT-500


550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-281

500.000đ


Hoa Cưới di động HT-254

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-205

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-250

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-269

500.000đ


Hoa Cưới di động HT-265

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-267

650.000đ


Hoa Cưới di động HT-263

650.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-179

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-252

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-186

650.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-259

550.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-102

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-262

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-260

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-255

750.000đ


Hoa Cưới di động HT-270

500.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-271

550.000đ


Hoa Cưới di động HT-238

650.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-236

850.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-223

800.000đ


Hoa Cưới di động HT-261

850.000đ


Có thể chúng ta quan tâm: Thuê xe cộ Cưới – Hoa tô điểm Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới thế tay, cô dâu có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa mọi giúp tôn vinh vẻ đẹp mắt của mình. Thường xuyên sẽ chọn lựa hoa tươi là chính vì sự đa dạng chủng loại trong mẫu mã, color và tươi sáng hơn. Mặc dù nhiên, hoa nạm tay bởi lụa cũng có những điểm mạnh độ bền cao, sử dụng thoải mái và dễ chịu ko bị dập, lại có thể giữ lại có tác dụng kỷ niệm.

Bạn đang xem: Hoa cưới cầm tay cô dâu đẹp chỉ từ 550k

1. Hoa di động cô dâu dạng tròn

Có thể nói đó là kiểu hoa cưới di động phổ biển khơi nhất, vị kiểu dáng nhỏ gọn, solo giản, vơi nhàng không khiến vướng víu khi nạm trên tay đi lại. Hoa di động dạng tròn được kết thành từ rất nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ tự thành những lớp ngoại hình tròn. Đặc điểm: thi công đơn giản, gọn gàng hoa được cắm vào trong 1 khối mút tròn không buộc phải để cả cuống, tay nuốm nhẹ, dễ dàng chụp ảnh ở bất kỳ góc độ nào, kết hợp nhiều các loại hoa mang lại màu sắc cuốn hút mang lại bó hoa cưới nắm tay. Hoa tương thích cho vẻ bên ngoài hoa di động cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới cầm tay dáng ngắn gồm nhiều bông hoa được xếp theo sản phẩm công nghệ tự cao thấp khác biệt quanh trục tròn, các bông hoa xòa ra tạo nên thành hình mái vòm. Kiến tạo hoa cố gắng tay kiểu dáng này bạn dễ dàng kết vừa lòng nhiều loại hoa lá khác nhau hoặc chỉ sử dụng 1 nhiều loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ tiến hành thắt dây ruy băng điệu đà nữ tính. Hoa phù hợp cho giao diện hoa cưới cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa chủng loại đơn, hoa thược dược…

3. Hoa cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là thứ hạng hoa cưới nạm tay thông dụng ở những nướ Châu Âu, phần hoa lớn được xếp sinh hoạt trên đỉnh và nhỏ tuổi dần xuống phía bên dưới và kết thành từ không ít bông hoa béo nhỏ. Xây cất hoa cầm tay dạng này khá cổ điển, quý phái trọng, phần đuôi rũ dài vận động uyển đưa theo nhịp cách của nàng dâu mạng lại vẻ thướt tha, mượt mại. Loại hoa phù hợp cho hình trạng hoa di động cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài các yếu tố trên, khi lựa chọn hoa cưới cầm tay cô dâu nên phải để ý một sự việc sau:

+ Chọn hoa cầm tay cùng tông với phong cách trang trí tiệc cưới: phông nền trang trí tiệc cưới phần lớn sẽ theo một tông màu nền chủ đạo, đồng bộ từ khăn trải bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và bộ đồ cô dâu chú rể. Bởi thế, khi lựa chọn hoa cưới di động cô dâu cần phải phù hợp với phong cách trang trí tiệc cưới sẽ với đến cho mình sự kết hợp tuyệt vời nhất.

+ Chọn hoa cầm tay cô dâu tương xứng với bộ váy cưới: Để mang lại một vẻ đẹp nhất hoàn mỹ nhất cho cô dâu trong thời gian ngày cưới, không chỉ với trang điểm, xiêm y và phụ kiện, hoa cầm tay cô dâu cũng cần phù hợp với thứ hạng trang phục tân tiến hay truyền thống, váy màu trắng hay màu đỏ. Một bóa hoa cưới cầm tay đẹp và phù hợp sẽ làm nàng dâu càng thêm khá nổi bật và tuyệt vời trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa vào năm sẽ sở hữu được những nhiều loại hoa riêng mang về nhiều vẻ đẹp không giống nhau và cũng tác động lớn đến chi phí bó hoa cố gắng tay. Đó cũng là tại sao các cô dâu nên chọn lựa hoa di động cầm tay theo mùa để bảo đảm an toàn có một bó hoa đẹp lại đảm bảo an toàn tính tởm tế.

Sắp xếp theo mang định
Tên (A - Z)Tên (Z - A)Giá (Thấp> Cao)Giá (Cao> Thấp)Mô hình (A - Z)Mô hình (Z - A)
*
13%GIẢM
*

*

*
5%GIẢM
*

Hoa di động cầm tay Cô Dâu Ngày Cưới

Hoa di động cầm tay là trong những món phụ kiện không thể thiếu của cô dâu trong lễ cưới. Không chỉ là là một món phụ kiện cưới solo thuần, rất nhiều bóhoa cưới vậy taysẽ góp tạo điểm nổi bật làm cho cô dâu trở nên khá nổi bật hơn vào lễ cưới của mình.

Các loại hoa thường được dùng làm hoa cưới cụ tay

Có không hề ít loại hoa phù hợp để làmhoa di động cầm tay cô dâutrong ngày cưới. Dưới đây là những loại hoa được dùng nhiều nhất trong các thi công hoa cưới cầm tay trên toàn cố giới.

Hoa cưới hoa hồng

Hoa hồng là bạn nữ hoàng của những loại hoa và cũng là một số loại hoa tượng trưng đến tình yêu thương ngọt ngào, lãng mạn. Huê hồng cũng chính là loại hoa được sử dụng nhiều nhất để gia công hoa cầm tay cho cô dâu trong thời gian ngày cưới. Các loại hoa hồng thường xuyên được lựa chọn là: huê hồng trắng, hồng đỏ, hồng sen với hồng tím.

*

mẫu hoa cưới cầm tay cô dâu bằng hoa hồng

Hoa cưới hướng dương

Hoa hướng dương tượng trưng mang lại tình yêu thông thường thủy và cuộc sống đời thường hạnh phúc. Vị vậy, hoa hướng dương cũng khá được sử dụng cực kỳ nhiều một trong những thiết kế hoa di động cho nàng dâu trong lễ cưới.

*

Hoa cưới cẩm tú cầu

Hoa cẩm tú ước tượng trưng cho việc thấu hiểu, tình thương chân thành khởi nguồn từ con tim. Hoa cẩm tú ước cũng là một trong trong số những một số loại hoa được sử dụng không hề ít trong xây đắp hoa di động cầm tay cô đâu cho hầu hết lễ cưới.

*

bó hoa cầm tay cô dâu bằng cẩm tú mong xanh

Hoa cưới sen đá

Hoa sen đá phong cách tượng trưng cho tình yêu chắc chắn và không biến hóa theo thời gian. Chình bởi thế, hoa sen đá cũng ở trong danh sách những loại hoa được thực hiện nhiều nhất trong những lễ cưới trên toàn ráng giới.

Hoa cưới tulip

Cũng là nhiều loại hoa mang chân thành và ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu, hoa tulip cũng được rất những cặp uyên ương trên quả đât lựa chọn để triển khai hoa di động cô dâu trong ngày cưới. Các loại hoa tulip được sử dụng nhiều độc nhất là: tulip trắng, hồng, đỏ với vàng.

*

Các hình dáng hoa cầm tay cô dâu phổ cập nhất hiện tại nay

Bên cạnh câu hỏi lựa chọn những loại hoa tươi phù hợp để có tác dụng hoa di động cầm tay trong lễ cưới. Cô dâu cũng nên tham khảo một vài kiểu hoa cưới vẫn rất rất được ưa chuộng trong mùa cưới 2022 hiện nay nay.

Hoa cưới dáng vẻ tròn

Là phong cách hoa cưới phổ biến và được rất nhiều người chọn lựa nhất hiện tại nay. Số đông bó hoa cưới dáng tròn rất có thể kết hợp hoàn hảo với không ít kiểu váy cưới, đồng thời cũng tương xứng với hồ hết vóc dáng của cô dâu. Một điểm cộng nữa của rất nhiều bó hoa cưới dáng tròn là không gây vướng víu cô dâu khi di chuyển trong lễ cưới.

Xem thêm: Tên của các thành viên trong nhóm t ara, danh sách thành viên nhóm t

Hoa cưới di động cầm tay dáng dài

*

hoa di động cô dâu dáng thon cao cũng là sự việc lựa chọn tuyệt vời nhất cho cô dâu

Hoa cưới dáng dài xuất hiện tại lần đầu tiên vào cầm kỷ trang bị 19. Tính từ lúc đó mang lại nay, trên đây vẫn luôn là việc lựa chọn số 1 của những cặp uyên ương khi lựa chọn hoa cầm tay cho lễ cưới nhờ vào vẻ đẹp nhất kiêu sa, lộng lẫy. Hồ hết mẫu hoa cưới dáng dài là sự lựa chọn hoàn hảo cho gần như cô dâu có vóc dáng dài ráo, dong dỏng thả.

Hoa cưới phong cách bó trường đoản cú nhiên

Đây là dạng hình hoa cưới được bó theo phong cách đơn giản và dễ dàng và tương đối tự nhiên. Kiểu dáng hoa cưới này là việc lựa chọn hoàn hỏa cho đa số lễ cưới được tổ chức triển khai theo chủ thể tự nhiên. Bó hoa cưới được bó theo phong cách tự nhiên sẽ tạo nên nên điểm khác biệt hoàn hảo đến cô dâu trong thời gian ngày cưới.

Cách lựa chọn hoa cưới cầm tay cho cô dâu

Khi chọnhoa di động cho cô dâutrong ngày cưới, các cặp uyên ương nên chăm chú đến một vài điểm tiếp sau đây để lựa chọn được một mẫu mã hoa cưới di động cầm tay hoàn hảo.

Hoa cưới phù hợp với váy đầm cưới

Điều đầu tiên mà bạn phải lưu ý khi chọn lựa hoa cầm tay cô dâu cho đám hỏi của mình đó là hoa cưới phải tương xứng với màu sắc của bộ váy cưới mà các bạn đã lựa chọn. Với chiếc váy cưới màu sắc trắng, cô dâu hoàn toàn có thể tự tin kết phù hợp với bó hoa cưới có bất kỳ màu nhan sắc nào. Tuy nhiên, ví như lựa lựa chọn một chiếc váy đầm cưới màu sắc đỏ, thì nên nhớ không được chắt lọc bó hoa cưới bao gồm màu giống như hoặc màu tím.

Hoa cưới phù hợp với dáng vẻ người

Một yếu tố mà nàng dâu chú rể cũng không thể làm lơ khi chắt lọc hoa cưới cầm tay đó là sự tương xứng của bó hoa cưới với tầm vóc cơ thể. Bó hoa cưới dáng tròn sẽ là sự lựa chọn vô cùng an toàn, do kiểu hoa cưới này tương xứng với đông đảo vóc dáng cơ thể. Tuy nhiên, ví như cô dâu mong tạo sự khác biệt bằng phương pháp lựa lựa chọn một bó hoa cưới hình trạng khác thì hoàn toàn có thể tham khảo một số gợi nhắc dưới đây.

Cô dâu có dáng thon cao mảnh mai:Những cô dâu download vóc dáng thon cao ráo, mảnh mai tương đối thuận tiện trong bài toán lựa lựa chọn hoa cưới di động cầm tay khi có thể kết vừa lòng hoàn hỏa với hầu hết các loại hoa cưới từ dáng tròn chơ tới dáng vẻ dài. Chỉ có 1 chú ý duy độc nhất vô nhị là cô dâu đề nghị lựa chọn đầy đủ bó hoa cưới có kích cỡ vừa phải kê những đường cong trên khung hình không bị che khuất.

Cô dâu bao gồm dáng người nhỏ nhắn:Những cô dâu tất cả dáng người nhỏ tuổi nhắn cũng hoàn toàn có thể thoải mái chọn lọc cho mình đầy đủ bó hoa cưới cùng với mọi phong cách khác nhau. Tuy nhiên, bạn cũng giống như những nàng dâu có dáng thon cao mảnh mai, bạn cũng nên chăm chú tới size của bó hoa cưới. Chỉ nên lựa chọn đầy đủ bó hoa cưới gồm kích thước nhỏ để tương xứng với hình dáng cơ thể.

Cô dâu bao gồm dáng người tròn:Với cô dâu có dáng tín đồ không khiêm tốn thả thì cần tránh chọn hầu hết bó hoa cưới dáng tròn. Phong cách hoa cưới phù hợp nhất với rất nhiều cô dâu tất cả dáng người tròn là hoa cưới phong cách thác nước có nhiều hoa nghỉ ngơi trên đỉnh với ít dần dần về phần cuối, tất cả bó kèm một trong những loại lá phụ màu xanh lá cây trông sẽ thoải mái và tự nhiên hơn. Mẫu mã hoa cưới này sẽ làm sút bớt xúc cảm tròn trịa của cô dâu, giúp đỡ bạn trông không lớn thả hơn. Bài toán chọn chiều nhiều năm bó hoa cũng nhờ vào vào chiều cao của cô dâu, trường hợp chiều cao của chúng ta khiêm tốn thì hãy chọn hoa gồm chiều nhiều năm vừa phải.

Cô dâu gồm dáng fan cao to:Các cô dâu bao gồm dáng bạn cao to thích phù hợp với những bó hoa được kết trường đoản cú những cành hoa to nở rộ như lyli, lan, cẩm chướng, mẫu đơn,… để tạo ra sự tương xứng với cơ thể. Bó hoa phải lập sự tương xứng với thân hình, không nên chọn bó hoa quá nhỏ tuổi không tạo được ấn tượng.

Chọn hoa cưới theo mùa

Một chú ý nữa khi lựa chọnhoa di động cô dâu mang lại đám cướilà cô dâu nên lựa chọn những một số loại hoa cưới phù hợp theo mùa. Việc này không chỉ có giúp bạn cũng có thể lựa chọn lựa được những nhiều loại hoa đẹp tuyệt vời nhất trong mùa mà còn tiết kiệm ngân sách được giá thành cho bó hoa cưới.

Trên đấy là một số tay nghề lựa lựa chọn hoa cầm tay cô dâu được tổng thích hợp bởishop hoa tươi
Flower
Corner. Chúc những bạnlựa lựa chọn được một mẫu hoa cưới thật đẹp cho lễ cưới.

Flower
Corner.vn cung ứng dịch vụ để hoa cưới di động cầm tay cô dâu giao tận nơi. Gọi ngay 1900 633 045 nhằm được hỗ trợ tư vấn lựa chọn hoa cưới hoặc đặt hoa di động cầm tay cho nàng dâu giao nhanh trong 3 tiếng.