GIÁO TRÌNH MARKETING NGÂN HÀNG, ACCESS TO THIS PAGE HAS BEEN DENIED

-

Marketing ngân hàng là toàn bộ những nỗ lực của ngân hàng nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng và tiến hành các kim chỉ nam lợi nhuận mang đến doanh nghiệp. Để tò mò sâu rộng môn học này mời chúng ta tham khảo "Bài giảng sale ngân hàng" của TS. Bùi Văn Quang.


Bạn đang xem: Giáo trình marketing ngân hàng

*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƢỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP tp.hồ chí minh KHOA QUẢN TRỊ sale GIÁO TRÌNHMARKETINGNGÂN HÀNG TS. BÙI VĂN quang quẻ 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Sale ngân mặt hàng Tác giả: NGƢT,TS Nguyễn Thị Minh hiền lành NXB Thông Kê năm 20032. Kinh doanh ngân mặt hàng Tác giả: Trịnh Quốc Trung, NXB những thống kê - 20083. Nguyên lý tiếp thị Tác giả: Phillip kotler, NXB thống kê - 2007 2 CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ chung VỀ kinh doanh NGÂN HÀNG1.1. KHÁI NIỆM1.2. VAI TRÒ CỦA kinh doanh NGÂN HÀNG1.3. MỤC TIÊU CỦA kinh doanh NGÂN HÀNG1.4. ĐẶC TRƢNG CỦA kinh doanh NGÂN HÀNG1.5. CHỨC NĂNG CỦA sale NGÂN HÀNG 3 1.1. KHÁI NIỆMMarketing ngân hàng là phƣơng pháp cai quản trịtổng hợp dựa vào cơ sở dìm thức về môitrường kinh doanh; những hành động của ngânhàng nhằm mục đích đáp ứng cực tốt nhu cầu của kháchhàng, phù hợp với sự biến động của môitrƣờng. Trên cơ sở đó mà thực hiện những mục tiêucủa ngân hàng. 4 1.1. KHÁI NIỆM marketing ngân hàng là cục bộ những cố gắng của ngân hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng và tiến hành các kim chỉ nam lợi nhuận cho doanh nghiệp. kinh doanh ngân hàng là một tập hợp các hành động khác nhau của ngân hàng nhằm mục đích hướng hầu như nguồn lực hiện có của ngân hàng vào việc giao hàng tốt hơn nhu yếu khách hàng, trên cơ sở đó mà thực hiện các phương châm của ngân hàng. 5 1.2. VAI TRÒ CỦA marketing NGÂN HÀNG1.2.1. Kinh doanh ngân hàng gia nhập vào việc giải quyết và xử lý những vấn đề kinh tế cơ bản của chuyển động kinh doanh ngân hàng bank thƣơng mại là một trong tổ chức kinh doanh tiền tệ bên trên thị trƣờng tài chính. bank là công cụ chính trong việc triển khai phân ba vốn và cung ứng dịch vụ tài chính cho nền khiếp tế. Hoạtđộng ngân hàng nối sát với sự cải cách và phát triển của nền tài chính và biến một bộ phận quan trọng trong cơ chế vận hành nền kinh tế tài chính của mỗi quốc gia. Vớisự hỗ trợ đắc lực của qui định marketing, những ngân hàng đã giải quyết những vấn đề cơ bản của hoạt động 6 tởm doanh.1.2. VAI TRÒ CỦA marketing NGÂN HÀNG Phải khẳng định sản phẩm thương mại & dịch vụ mà ngân hàng đáp ứng ra thị trƣờng. Bộ phận marketing sẽ giúp ngân hàng giải quyết và xử lý tốt vấn đề này nhƣ sau: Tổ chức tích lũy thông tin thị trƣờng phân tích hành vi tiêu dùng phương thức sử dụng sản phẩm dịch vụ Sự lựa chọn bank của khách hàng Nghiên cứu xác minh nhu cầu sản phẩm dịch vụ bank của khách hàng hàng cá nhân và người tiêu dùng tổ chức=> Đây là những vụ việc kinh tế quan trọng đặc biệt vì nó sẽ là cơ sở để đưa ra quyết định phƣơng thức hoạt động, kết quả chuyển động và khả năng tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của mỗi bank trên 7thị trƣờng. 1.2. VAI TRÒ CỦA MARKETING Tổ chức xuất sắc quá NGÂN trình cung ứng sản phẩm dịch vụ: HÀNGVới sự thâm nhập của 3 nhân tố cơ bản sau:  đại lý vật chất kỹ thuật công nghệ  Đội ngũ nhân viên trực tiếp  quý khách hàng 8 1.2. VAI TRÒ CỦA marketing NGÂN HÀNG xử lý hài hòa những mối quan liêu hệ tác dụng giữa khách hàng, nhân viên và công ty ngân hàng. Phần tử marketing góp ngân hàng giải quyết và xử lý các côn trùng quan hệ trải qua các hoạt động: Tham gia thi công và điều hành chính sách lãi, phí, kích mê say hấp dẫn phù hợp với từng nhiều loại khách hàng khích lệ nhân viên sáng tạo sáng kiến cách tân các hoạt động, các thủ tục nghiệp vụ nhằm cung ứng cho người tiêu dùng nhiều một thể ích, nhiều tác dụng trong việc sử dụng thành phầm dịch vụ của ngân hàng. thành phần marketing bank còn gia nhập vào việc xây dựng cơ chế cơ chế có liên quan đến tiện ích của khách hàng hàng, nhân viên ngân hàng nhƣ: tiền lƣơng, tiền thƣởng, trợ cấp phúc lợi, dịch vụ dành cho nhân viên, hiệ tượng phân phối9 tài chính, chính sách ƣu đãi người tiêu dùng … 1.2. VAI TRÒ CỦA sale NGÂN HÀNG1.2.2. Sale trở thành ước nối gắn thêm kết hoạt động vui chơi của ngân mặt hàng với thị trƣờng Thị trƣờng vừa là đối tƣợng phục vụ, vừa là môi trƣờng hoạt động của ngân hàng. hiểu đƣợc nhu cầu thị trƣờng nhằm gắn chặt chẽ hoạt động của ngân mặt hàng với thị trƣờng sẽ làm cho cho buổi giao lưu của ngân sản phẩm có kết quả hơn. sale là cầu nối góp ngân hàng nhận thấy các yếu tố của thị trƣờng, yêu cầu khách hàng, về thành phầm dịch vụ và sự dịch chuyển của chúng. marketing là phương tiện dẫn dắt hƣớng chảy của chi phí vốn, khai thác năng lực huy hễ vốn, phân chia vốn theo nhu cầu 10của thị trƣờng một phương pháp hợp lý. 1.2. VAI TRÒ CỦA marketing NGÂN HÀNG1.2.3. Marketing đóng góp phần tạo vị thế tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của ngân hàng trong những nhiệm vụ của sale ngân hàng là chế tác vị thế cạnh tranh của bank trên thị trƣờng. Để là đƣợc điều này, bộ phận marketing cần tập trung xử lý 3 sự việc sau: phải tạo tính độc đáo và khác biệt của thành phầm dịch vụ VD: Sacombank sinh sản sự biệt lập thông qua quảng cáo, ngân hàng á châu acb (Ngân mặt hàng Á Châu) lại triệu tập vào tuyên chiến và cạnh tranh bằng khối hệ thống phân phối rộng lớn khắp. Phải hiểu rõ đƣợc tầm quan trọng đặc biệt của sự khác biệt đối với khách hàng hàng. Khả năng gia hạn lợi núm về sự biệt lập của ngân hàng. đề nghị có phương án để hạn chế lại sự sao chép của các đối thủ cạnh tranh 11 vị trong thành phầm dịch vụ bank rất dễ dẫn đến sao chép. 1.2. VAI TRÒ CỦA marketing NGÂN HÀNG sale ngân mặt hàng vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, vừa là 1 trong nghề. kinh doanh ngân hàng vừa là công nghệ vì marketing ngân hàng bao gồm đối tƣợng cùng phƣơng pháp phân tích khá cụ thể, đó là yêu cầu và phương thức đáp ứng nhu cầu sản phẩm thương mại & dịch vụ của ngân hàng trên thị trƣờng tài chính. kinh doanh ngân hàng đƣợc xem như là nghệ thuật vì hoạt động của nó đƣợc tiến hành thông qua team ngũ nhân viên ngân hàng. Mức độ thành công dựa vào chủ yếu vào trình độ, loài kiến thức, tay nghề của chủ ngân hàng và từng nhân viên ngân hàng. thẩm mỹ của marketing ngân hàng còn là một “sự bí mật nghề nghiệp” cùng tài ứng xử linh hoạt của cán cỗ nhân viên giao dịch thanh toán trực tiếp. kinh doanh ngân hàng là 1 trong nghề vì đòi hỏi ngƣời làm cho công tác kinh doanh ngân hàng cần đƣợc đào tạo kĩ năng nghề một phương pháp 12 bài bản. 1.4. ĐẶC TRƢNG CỦA marketing NGÂN HÀNG 1.4.1. Kinh doanh ngân hàng là 1 trong những loại hình sale dịch vụ tài chính sản phẩm dịch vụ bank có các đặc điểm khác hoàn toàn so với những thành phầm dịch vụ khác, đó là: tính vô hình, tính không ổn định, không lƣu trữ với khó xác định chất lƣợng. Những đặc điểm này ảnh hƣởng không nhỏ đến việc quản lý dịch vụ, vấn đề tổ chức hoạt động của ngân hàng. Do thành phầm dịch vụ bank có tính vô hình dung nên quý khách hàng không nhìn thấy, ko thể sở hữu đƣợc, khó nhận xét chất lƣợng thành phầm dịch vụ trƣớc, vào và sau khi mua. quý khách thƣờng tìm kiếm những dấu hiệu chứng minh chất lƣợng sản phẩm dịch vụ qua: vị trí giao dịch, mức độ sản phẩm kỹ thuật công nghệ, trình độ cán bộ cai quản và nhân viên, uy 13tín, hình ảnh của ngân hàng. 1.4. ĐẶC TRƢNG CỦA marketing NGÂN HÀNG Để củng cố ý thức khách hàng, bank đã: nâng cao nghệ thuật sử dụng những kỹ thuật sale nhƣ tăng tính hữu hình của sản phẩm dịch vụ trải qua hình ảnh, biểu tượng khi quảng cáo, ngôn từ quảng cáo không chỉ là mô tả dịch vụ đáp ứng mà còn tạo nên khách hàng chăm chú đến lợi ích mà sản phẩm dịch vụ lấy lại. Marketing hỗ trợ cho người sử dụng về hiệu quả hoạt động vui chơi của ngân hàng, trình độ kỹ thuật technology và đội hình nhân viên. Tạo bầu không khí tốt, điều kiện thao tác làm việc thuận tiện, tăng tinh thần trách nhiệm của nhân viên cấp dưới trong phục vụ khách hàng. 14 1.5. CHỨC NĂNG CỦA marketing NGÂN HÀNG1.5.1. CHỨC NĂNG LÀM cho SẢN PHẨM DỊCHVỤ NGÂN HÀNG THÍCH ỨNG VỚI NHU CẦU THỊTRƢỜNG1.5.2. CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI1.5.3. CHỨC NĂNG TIÊU THỤ1.5.4. CHỨC NĂNG YỂM TRỢ 151.5. CHỨC NĂNG CỦA sale NGÂN HÀNG1.5.1. Tác dụng làm cho thành phầm dịch vụngân hàng yêu thích ứng với yêu cầu thị trƣờng
Làm cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng trở nênhấp dẫn, bao gồm sự khác biệt, mang về nhiều luôn tiện ích,lợi ích, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu đa dạng, đổi mới vàngày càng cao của khách hàng hàng, tạo ưu thế trongcạnh tranh… Đó là gần như điều nhưng mà marketingmang lại. 16 1.5. CHỨC NĂNG CỦA marketing NGÂN HÀNG Để có tác dụng điều này, thành phần marketing thực hiện nhƣ sau: Phải phân tích thị trường, xác định được nhu cầu, hy vọng nuốn với cả phần đông xu thế thay đổi nhu cầu ước muốn của khách hàng. bên trên những đại lý đó, bộ phận marketing gắn kết nghiêm ngặt giữa chuyển động nghiên cứu thị phần với các bộ phận trong thiết kế, tiêu chuẩn hóa cách tân và phát triển sản phẩm, thương mại dịch vụ mới => cung ứng sản phẩm dịch vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của thị trƣờng. 17 1.5.2. CHỨC NĂNG PHÂN PHỐI công dụng phân phối của sale ngân sản phẩm là toàn thể quá trình tổ chức đƣa sản phẩm, dịch vụ của bank đến với những nhóm khách hàng đã lựa chọn. văn bản của chức năng phân phối gồm: kiếm tìm hiểu quý khách và gạn lọc những người tiêu dùng tiềm năng phía dẫn quý khách trong vấn đề lựa lựa chọn và áp dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Tổ chức các dịch vụ cung ứng cho ngân hàng Tổ chức hoạt động phục vụ người sử dụng tại toàn bộ các điểm giao dịch. nghiên cứu phát triển hệ thống kênh trưng bày hiện đại đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 18 1.5.3. CHỨC NĂNG TIÊU THỤ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dựa vào vào những yếu tố, nhƣng đặc biệt quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm dịch vụ, sự hợp lý về ngân sách và trình độ nghệ thuật của những nhân viên thanh toán trực tiếp. Nhân viên giao dịch thanh toán phải có nghệ thuật và thẩm mỹ bán hàng, luôn nâng cao trình độ và đặc biệt quan trọng phải nắm rõ tiến trình bán sản phẩm nhƣ sau: khám phá khách hàng Sự sẵn sàng tiếp xúc với khách hàng hàng Tiếp cận khách hàng trình làng sản phẩm, dịch vụ thương mại và hƣớng dẫn thủ tục sử dụng Xử lý hợp lý những trục trặc hoàn toàn có thể xảy ra. 19 Tiếp xúc sau cuối với khách hàng hàng. 1.5.4. CHỨC NĂNG YỂM TRỢ chức năng yểm trợ là chức năng hỗ trợ tạo điều kiện dễ ợt cho vấn đề thực hiện xuất sắc 3 tính năng trên và cải thiện khả năng bình an của vận động kinh doanh ngân hàng. Các chuyển động yểm trợ bao gồm: Quảng cáo Tuyên truyền Hội chợ, hội nghị khách hàng quan hệ tình dục công chúng 20
*

Xem thêm: Kinh nghiệm chọn mua máy rửa bát để bàn đang được ưa chuộng, top 5 máy rửa bát để bàn đang được ưa chuộng

-6%
*

-6%
*

-6%
*

Với những thử thách mà khối hệ thống ngân hàng vn đã, đang và sẽ đương đầu trong quá trình hội nhập tài chính quốc tế, nhất là với những cam đoan trong kích cỡ WTO về lộ trình mở cửa và thoải mái hóa tài thiết yếu ngân hàng, các ngân hàng thương mại vn phải sẵn sàng những điều kiện và khả năng để củng vắt và bức tốc năng lực tuyên chiến và cạnh tranh của mình, trước phần nhiều áp lực tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh khác nhau, từ những ngân hàng hiện tại và các kẻ địch tiềm năng vào tương lai, từ những ngân mặt hàng trong nước đến những ngân hàng nước ngoài. Đặc biệt, bên trên thực tế, đông đảo ngân hàng hàng đầu thế giới gần như là đã tất cả mặt vận động tại vn từ ngay gần hai những năm vừa qua, với các tên tuổi như BNP Paribas, Citigroup, HSBC, Crédit Agricole, Deutsche ngân hàng v.v... Với những ưu thế vượt trội về vốn, đồ sộ hoạt động, mạng lưới, công nghệ quản lý, và nhất là các chuyển động marketing.Do đó, để hoàn toàn có thể thành công trong môi trường đối đầu gay gắt như vậy, các ngân hàng vn ngoài việc phải luôn luôn tìm cách nâng cấp năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng nhân sự… còn phải chú trọng đến chuyển động marketing của mình. Trong vận động ngân mặt hàng hiện đại, sale được xem như là một khối hệ thống tổ chức thống trị quan trọng nhằm đạt được kim chỉ nam thỏa mãn rất tốt các nhu yếu tài chính, về dịch vụ thương mại của khách hàng, trải qua các bao gồm sách, các phương án marketing khác nhau.Trước bối cảnh và nhu cầu trên, giáo trình kinh doanh Ngân hàng được bạn hữu giảng viên Khoa ngân hàng biên soạn nhằm mục đích đối tượng đó là các sinh viên chăm ngành Tài chính-Ngân mặt hàng bậc đại học, của cả những nhân viên đang làm công tác tín dụng, quan hệ tình dục khách hàng, marketing, v.v… tại những ngân hàng thương mại dịch vụ cùng các lĩnh vực khác gồm liên quan.Giáo trình marketing Ngân hàng bao hàm 7 chương với các nội dung trình bày theo sản phẩm công nghệ tự như sau:Chương 1 với tên Tổng quan lại về marketing Ngân hàng nói lại những khái niệm của kinh doanh căn bản, thông qua những ví dụ dễ dàng và đơn giản về nhu cầu, sự ước muốn và cầu có liên quan đến thương mại & dịch vụ ngân hàng; so sánh những đặc điểm của dịch vụ nói phổ biến cùng những đặc điểm đơn nhất của sale ngân mặt hàng với bốn cách là 1 trong những ngành đáp ứng dịch vụ. Chương 1 hoàn thành với các phân tích về tác động của các nhân tố môi trường xung quanh tác động mang lại các vận động marketing ngân hàng và những nguyên tắc của sale ứng dụng trong chuyển động ngân hàng.Chương 2 với tên quý khách của ngân hàng – Phân đoạn thị phần dịch vụ bank phân tích hầu hết đặc trưng, xu hướng, các điểm sáng về hành vi người sử dụng dịch vụ bank cùng cùng với các nhân tố tác động cho hành vi mua sắm và chọn lựa của họ. Phần cuối của chương sẽ trình làng các cơ sở phân đoạn thị trường khách hàng cá nhân và doanh nghiệp cùng với những chiến lược phân đoạn thị trường khác nhau. Chương 3 với tên gọi chính sách dịch vụ ngân hàng ra mắt khái niệm thương mại dịch vụ ngân hàng thương mại cùng những phân tích về các yếu tố tác hễ đến chế độ phát triển thương mại & dịch vụ của bank thương mại. Phần cuối của chương sẽ trình làng một cách thức nhận diện, tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng hàng, thông qua việc áp dụng quy mô đa trực thuộc tính, cửa hàng để điểu chỉnh, phát triển dịch vụ quý khách hàng theo nhu yếu của khách hàng. Chương 4 sở hữu tên chế độ giá cả thương mại & dịch vụ ngân hàng trình diễn các quan niệm về ngân sách chi tiêu của dịch vụ ngân hàng cùng các yếu tố bên trong, bên phía ngoài tác cồn đến chế độ giá của ngân hàng. Phần tiếp theo của chương sẽ ra mắt các phương pháp định giá bán dịch vụ ngân hàng theo nhì tiếp cận truyền thống lâu đời và hiện tại đại. Chương 5 có tên chế độ phân phối với chiêu thị dịch vụ thương mại ngân hàng giới thiệu hai dạng kênh phân phối truyền thống và tiến bộ được những ngân hàng thương mại dịch vụ sử dụng tương đối phổ biến. Những đổi khác trong vai trò của các kênh cung cấp truyền thống, các yếu tố cần để mắt tới trong việc phát triển các kênh phân phối cũng biến thành được so với trong chương này. Phần cuối của chương 5 giới thiệu khái quát lác vai trò của các hoạt động xúc tiến truyền thông trong lếu hợp kinh doanh của ngân hàng. Những chủ đề khác như chu trình truyền thông, các thông điệp truyền thông sẽ được ra mắt ở phần cuối của chương.Chương 6 mang tên Chiến lược tuyên chiến và cạnh tranh ngân hàng phân tích các khái niệm căn bản về chiến lược, kế hoạch cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh, năng lực cạnh tranh trong ngành ngân hàng cùng với quy mô tổng quát để phân tích lợi thế tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh của ngân hàng. Những dạng chiến lược cạnh tranh phổ biến, các nguyên tắc định hướng, có mặt và xúc tiến chiến lược đối đầu sẽ được giới thiệu ở phần cuối của chương. Chương sau cùng với tên thường gọi Hoạch định chiến lược marketing ngân hàng giới thiệu quy trình tổng quát của quản lí trị chiến lược marketing ngân sản phẩm cùng những công cụ, ma trận có thể áp dụng trong chuyển động phân tích và tùy chỉnh cấu hình chiến lược. Phần tiếp theo sau của chương nay đang phân tích những nguyên tắc tổng quát trong cai quản trị chiến lược sale ngân hàng. Các chiến lược marketing ngân hàng tiêu biểu như kế hoạch tăng trưởng, chiến lược thị trường mục tiêu, chiến lược quan hệ khách hàng, v.v… đang được reviews ở phần cuối của chương.LỜI NÓI ĐẦU................................................................................ 5CHƯƠNG 1: TỔNG quan tiền VỀ kinh doanh NGÂN HÀNG .... 9CHƯƠNG 2: KHÁCH HÀNG CỦA NGÂN HÀNG - PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 27CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG .............. 51CHƯƠNG 4: CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 68CHƯƠNG 5: CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI VÀ CHIÊU THỊ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 92CHƯƠNG 6: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG .. 109CHƯƠNG 7: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC sale NGÂN HÀNG 141Mời bạn đón đọc.