Sự Tích Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu Là Ai, Danh Hiệu Đức Diêu Trì Kim Mẫu

-
I, Phật chị em Địa Mẫu:2, Công đức Địa Mẫu:3, thế lực Địa Mẫu:II, Phật mẫu mã chân kinh:III, Đền thờ Phật mẫu:

1, Địa mẫu là ai?

*
*

Theo vũ trụ Quan, vào thời kỳ Hỗn mang khi chưa tồn tại Trời Đất, trong vũ trụ chỉ gồm một chất khí đương láo lếu độn, mờ u ám và sầm uất mịt, lặng lẽ âm thầm vô vi, thanh trược lếu hợp, dẫu vậy vô thuộc huyền diệu, call là Khí lỗi Vô (còn hotline là hư Vô đưa ra Khí tuyệt Tiên Thiên hỏng Vô chi Khí).

Bạn đang xem: Diêu trì kim mẫu là ai

Khí hư Vô ấy lần lần ngưng kết rồi nổ ra một tiếng thật lớn, sinh ra một khối Đại Linh Quang, cũng hotline là Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến chuyển vạn hóa, rất nhiều vô cùng, quyền hành thống cả Càn khôn Vũ trụ.

Vũ trụ từ bỏ đây bắt đầu có một ngôi Thái Cực, duy nhứt, cùng Đấng Thống cai quản ấy được hotline là Ngọc hoàng thượng Đế mà họ thường gọi là Đức Chí Tôn.

Đức Chí Tôn phân Thái rất ra Lưỡng Nghi : Dương Quang với Âm Quang. Đức Chí Tôn chưởng quản Khí Dương Quang, còn Khí Âm Quang chưa xuất hiện ai chưởng quản, do Càn khôn Vũ trụ hiện nay chỉ có 1 mình Đức Chí Tôn cơ mà thôi. Đức Chí Tôn mới hóa thân ra Đức Phật mẫu để chưởng quản Khí Âm Quang.

Vậy, xuất phát của Đức Phật Mẫu là 1 trong hóa thân đầu tiên của Đức Chí Tôn để thống trị Khí Âm Quang, cố phân nửa quyền lực tối cao của Đức Chí Tôn và luôn luôn tùng theo mạng lệnh của Đức Chí Tôn.

Vũ trụ tới đây đã gồm 2 khối hóa học khí béo phì là Dương Quang với Âm Quang, và bao gồm 2 Đấng trước tiên cầm quyền Càn khôn vũ trụ là Đức Chí Tôn và bà bầu Phật Mẫu.

Sau đó, Đức Phật chủng loại vâng lệnh Đức Chí Tôn, thâu lằn sanh quang quẻ của ngôi Thái Cực, rồi lấy Âm quang đãng phối phù hợp với Dương quang để tạo hóa ra các từng Trời, những quả Tinh cầu và các Địa cầu, chế tạo thành Càn khôn Vũ trụ.

Tiếp theo, Đức Phật Mẫu tạo hóa ra Vạn linh chỗ cõi thiêng liêng Vô hình. (Vạn linh có đủ chén hồn : Kim thạch hồn, Thảo mộc hồn, Thú vắt hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn).

Rồi Đức Phật mẫu lại đến Vạn linh đầu kiếp xuống những Địa cầu tạo thành Vạn vật, tức là Chúng sanh. (Chúng sanh gồm : Kim thạch, Thảo mộc, Thú cầm, Nhơn loại).

Đức Phật mẫu được trái đất tôn xưng bởi nhiều danh từ không giống nhau, tùy thuộc vào tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc và địa phương, nói ra như sau đây :

– Đức Phật Mẫu, bởi là chị em thiêng liêng của toàn cả Vạn linh và bọn chúng sanh.

– Phật Diêu Trì Địa Mẫu do Đức Phật mẫu mã ngự trên Diêu Trì Cung.

– Kim Bàn Phật Mẫu, vị Đức Phật chủng loại chưởng cai quản Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung.

– Cửu Thiên Huyền Nữ, vì chưng Đức Phật mẫu mã rất huyền diệu, ngự trên từng Trời chế tạo ra Hóa Thiên là từng trang bị 9 trong Cửu Trùng Thiên.

Cách thờ bà mẹ Diêu Trì Kim mẫu thường được tổ chức vào trong ngày 18 mon 7 mặt hàng năm. Vậy Diêu Trì Kim chủng loại – Phật mẫu Diêu Trì – ngài là ai? hình mẫu Diêu Trì Kim mẫu – Phật mẫu mã Diêu Trì có chân thành và ý nghĩa gì? chúng ta cùng mày mò ngay bên dưới đây.

*
Cách thờ chị em Diêu Trì Kim chủng loại | Nghi huyết cúng đàn

Mẹ Diêu Trì Kim mẫu là ai?

Trước khi khám phá cách thờ người mẹ Diêu Trì, thì họ cần làm rõ nguồn gốc:

Kim Mẫu: là từ bỏ nói tắt của danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, tức thị Đức Phật chủng loại chưởng cai quản Kim Bàn vị trí Diêu Trì Cung. Kim Bàn tuyệt Kim bể là khu vực Đức Phật mẫu mã chứa những nguyên hóa học để tạo ra chơn thần mang lại vạn linh.

Kim: – Vàng, vua loài kim. – color vàng. – Quí báu như vàng. – chi phí bạc. Mẫu: Mẹ.

Xem thêm: Bí Quyết Bảo Quản Hạt Sen Tươi, Để Lâu Không Bị Thâm, Bí Quyết Bảo Quản Hạt Sen Lâu Hơn Trong Tủ Lạnh

Kim chủng loại là nói tắt danh hiệu: Kim Bàn Phật Mẫu, là Đức Đại tự Mẫu nơi cõi thiêng liêng.

* Diêu Trì Kim chủng loại là Đức Phật chủng loại chưởng quản lí Kim Bàn địa điểm Diêu Trì Cung.

* Phật chủng loại Diêu Trì là Đức Phật chủng loại ở Diêu Trì Cung.

Đây là hai danh hiệu của Đức Phật Mẫu.

Chữ Trì nghĩa là ao nước, tuyệt là hồ nước.

Hai chữ Diêu Trì hiệp lại tức là : Ao tuyệt hồ nước, vào đó có khá nhiều ngọc quí báu. Đây có nghĩa là một cảnh trí, một cung điện, sinh sống trên một chót núi Hi-mã-lạp-nhã (Himalaya), làm cho ranh giới thân nước An Độ và nước Trung Hoa, call tên núi là Côn Lôn. Ai bao gồm coi truyện thần tiên thì biết đó là chỗ Ngọc Đế ngự và những vị Đại Tiên tu luyện.

Chữ Kim là vàng, cũng có nghĩa là các nhiều loại kim, như bạc, đồng, chì, fe . . .thuộc về Tây phương. Theo bát quái hậu thiên (Lạc thơ), Kim nầy sinh sống ngôi Đoài, mà Đoài là Âm kim.

Chữ mẫu mã là mẹ, là công ty tể, ở trong về hữu hình. Như cuốn Đạo Đức gớm nói: “Hữu danh, vạn vật đưa ra mẫu.”, nghĩa là chừng Đạo có hình, có tên, Nó là người mẹ sanh muôn vật.

Người ta thường hiểu chữ “mẫu” theo nghĩa thông thường, là người bọn bà sinh con, nên gọi Đức Diêu Trì Kim mẫu là Bà Tây vương Mẫu.

Cách thờ mẹ Diêu Trì

Đức Hộ Pháp dạy dỗ đắp tượng bái Đức Phật chủng loại và Cửu vị Tiên Nương địa điểm Báo Ân Từ, bí quyết thờ người mẹ Diêu Trì như sau:

1. Trước hết là chơn dung Đức Phật mẫu (ĐPM) cỡi thanh loan, có nghĩa là con chim loan màu sắc xanh2. Kế đắp 9 pho tượng của Cửu vị Tiên Nương.3. Đắp thêm 4 pho tượng của 4 nữ giới nhạc theo hầu ĐPM.4. Pho tượng ông Đông Phương Sóc quì bưng bởi hai tay một chiếc dĩa thổi lên khỏi đầu, bên trên dĩa tất cả 4 trái đào Tiên vì ĐPM ban tặng. Ông Đông Phương Sóc quì mặt hữu ĐPM.5. Pho tượng Đức cao thượng Phẩm quì trước sảnh Hoa Điện.

Trong khuôn tượng, đắp lên một cảnh chùa cổ tự, dạng hình xưa gọi là Hoa Điện.

Đáng lẽ sinh sản hình Hớn Võ Đế, nhưng do đời Hớn Võ Đế đến thời điểm này quá xa thẳm, lại nữa, nguyên căn của Hớn Võ Đế là chơn linh Hớn phổ biến Ly trong chén Tiên giáng phàm. Ni là thời Hạ nguơn Tam Chuyển, bước qua Thượng nguơn Tứ Chuyển, chén Tiên lãnh lịnh giáng phàm làm chủ tướng cho Đức Chí Tôn mở Đạo, Đức cao thượng Phẩm chính là chơn linh Hớn phổ biến Ly giáng phàm kỳ nầy, đề nghị tạo hình Đức cao thượng Phẩm cố kỉnh vào chỗ Hớn Võ Đế thì thuận hơn.”

*
Cách thờ mẹ Diêu Trì Kim mẫu mã | Nghi tiết cúng đàn

Phật chủng loại là Đấng thế Cơ sinh hóa, thay quyền Chí Tôn, đứng ra thâu cả Thập Thiên can rước hiệp cùng với Thập nhị Địa đưa ra mà làm cho vạn vật. Khu vực Cung Diêu Trì là nơi tạo nên chơn thần và thể xác đó vậy.

Diêu Trì Cung là hoàng cung bằng ngọc diêu ở mặt Ao Thất bửu, chớ chẳng đưa ra lạ. Ngọc tượng trưng cho sự quí giá, còn Diêu là hóa học hơi kết tụ cơ mà thành.

Dưới quyền của Phật Mẫu có Cửu Tiên Nương lưu ý về cơ Giáo hóa cho vạn linh, còn trong khi có hằng hà sa số Phật lưu ý về cơ Phổ độ cơ mà Quan Âm ý trung nhân Tát là Đấng chũm đầu.

Với tin tức mà chúng tôi chia sẻ trên đây hy vọng rằng các bạn đã làm rõ hơn về cách thờ bà bầu Diêu Trì. Nên hình tướng mạo của bà mẹ là thiên đổi thay vạn hóa bắt buộc nghĩ bàn, tùy thuộc vào tâm tưởng của những con hướng tới Mẹ như vậy nào, thì người mẹ sẽ ứng hiện nay cho phù hợp theo ý niệm đó, do đó Mẹ mới có khá nhiều hồng danh khác nhau.