Hướng Dẫn Cách Xung Mạch Thành Công, Hệ Thống Kinh Mạch

-
Cơ thể người dân có kỳ kinh chén mạch, thứu tự là: Xung Mạch, Đới Mạch, Âm Duy Mạch, Dương Duy Mạch, Âm Nghiêu Mạch, Dương Nghiêu Mạch, Nhậm Mạch, Đốc Mạch.Mỗi mẫu kinh mạch theo lần lượt có một số huyệt vị, theo lần lượt có:

- Âm Duy Mạch (18 dòng)

- Dương Duy Mạch (18 dòng)

- Âm Nghiêu Mạch (18 dòng

- Dương Nghiêu Mạch (18 dòng)

- Xung Mạch (20 dòng)

- Đới Mạch (20 dòng)

- Nhậm Mạch (24 dòng)

- Đốc Mạch (24 dòng)

Sau khi thực hiện kích hoạt và tu luyện hệ thống này thì đại hiệp thăng tiến tu vi, tăng cường công lực.Trạng thái huyệt vị

Huyệt vị tạo thành những tinh thần sau:

Tắc nghẽn: Trạng thái thuở đầu của huyệt vị khi không xung huyệt.

Bạn đang xem: Cách xung mạch thành công

Kích hoạt: Trạng thái sau thời điểm xung huyệt thành công, hoàn toàn có thể nhận được thưởng kích hoạt huyệt vị.Kích hoạt hoàn mỹ: Thông qua tiến hành tu luyện với huyệt vị sẽ kích hoạt có thể khiến huyệt vị được kích hoạt trả mỹ, hoàn toàn có thể nhận được trực thuộc tính kích hoạt trả mỹ.

Xung huyệt

Thông qua giám định “Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định”, có thể nhận được 1 trong số những Huyệt Vị Đồ huyệt vị của một kinh mạch.Sau khi gồm Huyệt Vị Đồ của gớm mạch tương ứng, rất có thể tốn Ngân Lượng xung kích huyệt vị này.Nếu xung huyệt thành công, nghĩa là huyệt vị vào tâm trạng kích hoạt. Tất khắp cơ thể chơi vào phạm vi cùng screen nhận được phần thưởng kinh nghiệm nhất định.Nếu xung huyệt thất bại, tức là huyệt vị vẫn đã ở tâm lý tắc nghẽn. Tất toàn bộ cơ thể chơi trong phạm vi cùng màn hình sẽ bị giảm 1/3 Sinh lực tối đa.6 gớm mạch đầu cứ đả thông toàn bộ 1 mạch, rất có thể tăng tỉ lệ thành công xuất sắc mỗi lấn xung huyệt của 2 khiếp mạch Nhậm Mạch và Đốc Mạch thêm 5%. Nhậm Mạch với Đốc Mạch nếu kinh mạch nào được đả thông toàn bộ trước thì đang tăng tỉ lệ thành công mỗi lần xung huyệt của ghê mạch còn lại lên 5%.

*

*

Lưu ýDùng Ngân Châm hoàn toàn có thể tăng tỉ lệ xung huyệt thành công.Mỗi " Ngân Châm" có thể tăng tỉ trọng xung huyệt thành công xuất sắc 10%.Mỗi lần xung huyệt hoàn toàn có thể dùng về tối đa 5 " Ngân Châm".Ngân Châm sản sinh nhất ở Trân Bảo Các.

*

Thưởng xung huyệt

Sau lúc xung huyệt kích hoạt một huyệt vị, nhận được một các loại thuộc tính kích hoạt của huyệt vị đó.Sau lúc xung huyệt kích hoạt tổng thể huyệt vị của một kinh mạch, nhận được thuộc tính đả thông toàn bộ của gớm mạch đó.

Tu luyện huyệt vị

Chức năng tu luyện sẽ mở ra từ ngày 33 của sản phẩm chủ.Huyệt vị đang kích hoạt nhưng chưa đạt trạng thái hoàn mỹ hoàn toàn có thể thông qua tu luyện đạt trạng thái trả mỹ, tu luyện yêu cầu tốn Chân Khí.

*

*

Thưởng
Tu Luyện Huyệt Vị

Sau lúc tu luyện 1 huyệt vị đạt trạng thái trả mỹ, trực thuộc tính kích hoạt nhận thấy khi kích hoạt sẽ được x2.

Ví dụ: Kích hoạt Huyệt phủ Xá dấn XS sản xuất trạng thái NH: +100 và Công lực: tăng 5 điểm. Tiếp tục tu luyện Huyệt đậy Xá đạt trạng thái toàn diện sẽ thường xuyên cộng thêm XS chế tác trạng thái NH: +100 và Công lực: tăng 5 điểm.

Xem thêm: Đội Tuyển Đức Công Bố Đội Hình Tham Dự World Cup 2022, Danh Sách Đội Hình Đức Dự World Cup 2022

Sau lúc tu luyện toàn bộ huyệt vị trong một kinh mạch đạt trạng thái hoàn mỹ, nằm trong tính đả thông tất cả nhận được khi kích hoạt toàn cục kinh mạch sẽ được x2.

Ví dụ: sau khi các huyệt vị trong kinh mạch Âm Duy Mạch được kích hoạt toàn bộ sẽ cảm nhận Công kích Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ: +100. Sau khi tu luyện các huyệt vị trong tởm mạch Âm Duy Mạch đạt trạng thái hoàn hảo sẽ liên tiếp công thêm đả kích Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ: +100.

Cách download Huyệt Vị Đồ - không Giám ĐịnhDiệt Thủ Lĩnh Hiếm đang có phần trăm nhận được. Huyệt Vị Đồ - chưa giám định nhấn được sau khoản thời gian diệt Thủ
Lĩnh thi thoảng thì sinh sống trạng thái không khóa.

*

Mua sống Trân Bảo Các:Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định sau khoản thời gian mua sinh hoạt Trân Bảo những thì sinh hoạt trạng thái không khóa.

*

Lưu ýHuyệt Vị Đồ giám định hoàn thành là khóa, có thể lưu thông sau khi mở khóa ở chỗ quản lý Mở Khóa.

*

Cơ thể fan gồm gồm 8 gớm mạch lớn, trên mỗi khiếp mạch đều có rất nhiều huyệt vị.Trong quá trình treo máy đánh quái mặt hàng ngày, có thể ngẫu nhiên cảm nhận “Huyệt Vị Đồ” hoàn toàn có thể đả thông ghê mạch
Dùng Huyệt Vị Đồ cùng tốn bạc Khóa nhất định rất có thể kích hoạt huyệt vị, nhận ra thưởng kích hoạt huyệt vị
Khi toàn bộ huyệt vị trên 1 mẫu kinh mạch đông đảo được kích hoạt, có thể đả thông ghê mạch, nhận thấy thưởng thêm.Hệ Thống ghê Mạch

Kinh mạch với huyệt vị

- cơ thể người bao gồm kỳ kinh bát mạch, thứu tự là: Xung Mạch, Đới Mạch, Âm Duy Mạch, Dương Duy Mạch, Âm Nghiêu Mạch, Dương Nghiêu Mạch, Nhậm Mạch, Đốc Mạch

- Mỗi mẫu kinh mạch theo thứ tự có một trong những huyệt vị, theo thứ tự có:

Âm Duy Mạch (18 dòng)Dương Duy Mạch (18 dòng)Âm Nghiêu Mạch (18 dòng)Xung Mạch (20 dòng)Đới Mạch (20 dòng)Nhậm Mạch (24 dòng)Đốc Mạch (24 dòng)

*

Trạng thái huyệt vị

Huyệt vị chia thành những trạng thái sau:

Tắc nghẽn:Trạng thái lúc đầu của huyệt vị khi chưa xung huyệtKích hoạt:Trạng thái sau khi xung huyệt thành công, hoàn toàn có thể nhận được thưởng kích hoạt huyệt vịKích hoạt hoàn mỹ:Thông qua thực hiện tu luyện cùng với huyệt vị đã kích hoạt có thể khiến huyệt vị được kích hoạt hoàn mỹ, hoàn toàn có thể nhận được nằm trong tính kích hoạt trả mỹ

Xung huyệt

♦ Huyệt Vị Đồ:

Thông qua thẩm định “Huyệt Đồ-Chưa giám định”, hoàn toàn có thể nhận được 1 trong số những Huyệt Vị Đồ huyệt vị của một kinh mạch

*

*

Xung huyệt:

Sau khi tất cả Huyệt Vị Đồ của gớm mạch tương ứng, rất có thể tốn bội nghĩa Khóa xung kích huyệt vị này
Tỉ lệ thành công xuất sắc cơ bản khi kích hoạt 6 mạch đầu là 50%, 2 mạch Nhậm Đốc là 20%Có thể dùng “Ngân Châm” tăng tỉ lệ thành phần thành công, từng Ngân Châm hoàn toàn có thể tăng 10%

*

6 mạch đầu cứ đả thông 1 mạch, có thể tăng tỉ lệ thành công của 2 mạch Nhậm Đốc 5%Nếu xung huyệt thành công, nghĩa là huyệt vị vào tâm lý kích hoạt
Nếu xung huyệt thất bại, tức thị huyệt vị vẫn đang ở tinh thần tắc nghẽn

Thưởng xung huyệt:

Sau lúc kích hoạt huyệt vị, nhận ra thuộc tính kích hoạt huyệt vị này, sau khi kích hoạt hoàn mỹ có thể khiến trực thuộc tính kích hoạt x2Sau khi kích hoạt tất cả huyệt vị của cái kinh mạch, nhận được thuộc tính đả thông của ghê mạch này
Cả loại kinh mạch được kích hoạt trả mỹ, hoàn toàn có thể khiến thuộc tính đả thông hoàn hảo của khiếp mạch này x2

Tu luyện huyệt vị

Mở tu luyện huyệt vị, huyệt vị đang kích hoạt nhưng không đạt trạng thái hoàn mỹ hoàn toàn có thể thông qua tu luyện đạt trạng thái trả mỹ, tu luyện buộc phải tốn Chân Khí.

Nguyên liệu nên dùng

Huyệt Vị Đồ cùng Ngân Châm là 2 đạo cụ đặc biệt cần sử dụng khi đại hiệp kích hoạt hào kiệt này.
Đạo cụCách nhận
Huyệt Vị Đồ-Chưa giám định

- download tại Trân Bảo Các

- tiêu diệt Thủ Lĩnh Hiếm hoàn toàn có thể nhận được

- Đánh quái có thể nhận được

Huyệt Vị Đồ-Đã giám định

- sở hữu tại Trân Bảo Các

Ngân Châm (16 huyệt vị Âm Duy Mạch)- sở hữu tại Trân Bảo Các
Lưu ýHuyệt vị đồ đã giám định x 5 rất có thể đổi 1 Ngân Châm.Huyệt vị đồ đang giám định x 10 rất có thể đổi 1 Huyệt vị đồ chưa giám định.Đổi trên NPC Tiêu Cường ngơi nghỉ ngũ đại thành thị.