MỘT MẢNH ĐẤT HÌNH CHỮ - NHẬT CÓ DIỆN TÍCH BẰNG DIỆN TÍCH MẢNH ĐẤT

-
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chiều dài 26m,chiều rộng bằng 3/5 chiều dài tính chu vi và ăn mặc tích miếng đất


*

*
$ )" onerror="this.src="https://giaoandientu.edu.vn/mot-manh-dat-hinh-chu/imager_4_8238_700.jpg"" />

Chiều rộng mảnh đất nền là

26×3/5=15,6 (m)

Chu vi mảnh đất là

(26+15,6)×2=83,2 (m)

Diện tích mảnh đất là

26×15,6=405,6 (m2)

Đ/s:


Chiều rộng mảnh đất nền là : 26 x 3/5 = 15,6 (m)

Chu vi mảnh đất là : (26 +15,6) x 2 = 83,2 (m)

Diện tích mảnh đất là : 26 x 15,6 = 405,6 (m2)

Vậy ............

Bạn đang xem: Một mảnh đất hình chữ

k mk nha


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà chúng ta cần!

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều lâu năm 26m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích miếng đất.


chiều rộng của mảnh đất nền là :

26 x(frac35)= 15,6 (m)

chu vi :

(26 + 15,6) x 2 = 83,2 (m)

diện tích :

26 x 15,6 = 405,6 (m2)

đs.....


Có hai mảnh đất nền một mảnh hình chữ nhật với một mảnh hình vuông . Mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 45 với chiều rộng bằng 3 / 5

chiều dài . Mảnh đất hình vuông có chu vi bằng chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật

a ) Tình diện tích s mảnh đất hình chữ nhật

b ) Tính diện tích mảnh khu đất hình vuông


Chiều rộng là: 45× 3/5= 27 (m)

A) diện tích HCN là: 45x27 = 1215 (m2)

B) chu vi HCN là : (45+27)×2= 144 (m)

Chu vi hình vuông là: 144 :4= 36 (m)

Diện tích hình vuông là: 36x36= 1296 (m2)

Đáp số:...

K đúng mk nha


Tính chu vi và diện tích một mảnh đất nền hình chữ nhật biết chiều lâu năm bằng5/3 chiều rộng cùng chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 26m


hieu so phan bang nhau la;

5-3=2(phan)

chieu dai la

26/2*5=65(m)

chieu rong la:

65/5*3=39(m)

chu vi la:

(65+39)*2=208(m)

dien h la:

65*39=2535(m vuong)

t i c k minh nha ban


Giải :

Ta theo luồng thông tin có sẵn là 5/3 = 1 với 2/3

1 là chiều dài bởi chiều rộng lớn , 2/3 là chiều dàihơn chiều rộng

và 2/3 = 26cm do chiều dài hơn chiều rộng

1/3 = 13cm vì chưng 2/3 : 2 = 26 : 2

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là :

13 x 5 = 65 ( m )

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là :

65 - 26 = 39 ( m )

a ) diện tích mảnh đấthình chữ nhật là :

65 x 39 = 2535( m2)

b ) Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là :

( 65 + 39 ) x 2 = 208 ( m )

Đáp số :a ) 2535 m2

b ) 208 m


một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 26m, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật


Chiều rộng của miếng vườn là:

26 ×35" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">3/5=15,6(m)

Chu vi mảnh vườn là:

(26 + 15,6) × 2 = 83,2 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

26 × 15,6 = 405,6(m2)" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">(m2)

Đáp số: 83,2m; 404,6m2" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">m2


Một mảnh đất nền hình chữ Nhật tất cả chiều nhiều năm 50,5m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích mảnh đất nền đó.


Chiều rộng mảnh đất nền là :

50.5 x 3 :5 = 30.3 ( m )

Chu vi mảnh đất là :

(50.5 + 30.3) x 2 = 161.6 (m)

Diện tích mảnh đất là :

50.5 x 30.3 = 1530.15 (m2)


Chiều dài mảnh đất đó là : 50,5 x(frac35)= 30,3 ( m )

Chu vi mảnh đất đó là : ( 50,5 + 30,3 ) x 2 = 161,6 ( m )

Diện tích mảnh đất nền đó là : 50,5 x 30,3 = 1530,15 (m2)

Đ/s :....

* Hok tốt !

#Băng


một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 26m,chiều rộng bằng 3/5 chiều nhiều năm .tính chu vi và mặc tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó


Chiều rộng miếng vườn là : 26x3/5= 15,6 ( m )

Chu vi miếng vườn là : ( 15,6 + 26 ) x 2 = 83,2 ( m)

Diện tích mảnh vườn là : 15,6 x 26 = 405,6 ( m vuông )


một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 26m,chiều rộng bởi 3 5 chiều dài .tính chu vi và ăn diện tích của miếng vườn hình chữ nhật đó


Chiều rộng lớn HCN là:

26x3/5= 15,6 (m)

Chu vi mãnh sân vườn HCN là :

(26 + 15,5)x 2 = 83,2 (m)

Diện tíchmãnh sân vườn HCN là :

26 x 15,6 =405.6 (m2)

Chúc em học tốt


một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 24m , chiều dài bởi 6/5 chiều rộng lớn . Tính chu vi và ăn mặc tích mảnh đất nền đó


Chiều nhiều năm của mảnh đất hcn là:

24 x 6/5 = 28,8 m

Chu vi của mảnh đất hcn là:

(24+28,8)x2= 105,6 m

Diện tích mảnh đất đó là:

24 x 28,8 = 691,2 m vuông


Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều nhiều năm 23,4 và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích miếng đất. đó?
tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Câu 353752: Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chu vi là (58m) và mặc tích là (190m^2) . Tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó.

A. Chiều rộng: (10m,,;) Chiều dài: (19m)

B.

Xem thêm: Xem bói ngày sinh tháng đẻ 2023 #đoán tử vi tương lai #coi số mệnh

Chiều rộng: (12m,,;) Chiều dài: (18m)

C. Chiều rộng: (11m,,;) Chiều dài: (18m)

D. Chiều rộng: (8m,,;) Chiều dài: (21m)


Bước 1: Lập phương trình

- chọn ẩn số cùng đặt điều kiện phù hợp cho ẩn số.

- Biểu diễn những đại lượng chưa chắc chắn theo ẩn và các đại lượng vẫn biết

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ tình dục giữa các đại lượng.

Bước 2. Giải phương trình

Bước 3: Trả lời

Kiểm tra xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thoả mãn đk của ẩn, nghiệm làm sao không, rồi kết luận.


Giải đưa ra tiết:

Gọi chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là (x,left( m ight));

chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là (yleft( m ight)).

Điều kiện: (y > x > 0).

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là : (58:2 = 29left( m ight)) cần (x + y = 29).

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là (190m^2) nên: (x.y = 190).

Theo bài bác ra ta tất cả hệ phương trình (left{ eginarraylx + y = 29\xy = 190endarray ight.)

Khi đó (x,y) là nghiệm của phương trình:

(X^2 - 29X + 190 = 0 Leftrightarrow left( X - 19 ight)left( X - 10 ight) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylX = 19,,,(tm)\X = 10,,,,left( tm ight)endarray ight.,)

Vì (x giải mã sai Bình thường hơi hay rất Hay


*
*
*
*
*
*
*
*

câu hỏi trước Câu tiếp sau*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*
*


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát