Mục tiêu:

Biết hóa học là khoa học nghiên cứu các chất,sự biến đổi của chất và ứng dụng của chúng, thấy được vai trò quan trọng của hóa học trong cuộc sống của chúng ta.

Rèn luyện kĩ năng làm thí nghiệm, quan sát, nhận xét hiện tượng, phát triển tư duy...

Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm.

Yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng, nhận xét, kết luận.

Yêu cầu học sinh đọc phần trả lời câu hỏi sách giáo khoa.

Phân công các nhóm thảo luận và trả lời, các nhóm khác bổ sung.

Tài liệu: Giáo án điện tử hóa học khối 8 (cả năm)

Khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: