Giúp cho HS hiểu biết căn bản về :

- Dân số và tháp tuổi . Dân số là nguồn lao động của một địa phương.

- Tình hình và nguyên nhân của sự gia tăng dân số.

- Hậu quả của bùng nổ dân số đối vơi các nước đang phát triển.

- Hiểu và nhận biết được sự gia tăng dân số và bùng nổ dân số qua các biểu đồ dân số.

- Rèn kĩ năng đọc và khai thác thông tin từ các biểu đồ dân số và tháp tuổi.

Giáo viên có thể download để tham khảo hoặc bổ sung vào giáo án của mình, hy vọng tài liệu sẽ mang lại hiệu quả để giáo viên có những bài giảng tốt hơn.

Tài Liệu: Giáo án điện tử địa lý khối 7

Lưu ý: khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: