Công nghệ là môn khoa học ứng dụng, nghiên cứu việc vận dụng những quy luật tự nhiên và các nguyên lí khoa học nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.

Tiếp theo chương trình môn Công nghệ ở Trung học cơ sở, Công nghệ 10 sẽ giúp học sinh làm quen với một số ứng dụng của Công nghệ sinh học, hoá học, kinh tế học...trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch và trong tạo lập doanh nghiệp. Những hiểu biết này sẽ làm cơ sở để học sinh học tiếp các ngành, nghề sau này cũng như áp dụng vào thực tiễn cuộc sống của bản thân và cộng đồng.

Giáo án điện tử công nghệ rất cần thiết cho giáo viên bộ môn này, hy vọng giáo viên sẽ có những bài giảng để cho học sinh biết nên công nghệ cần thiết như thế nào trong cuộc sống.

Dowload giáo án công nghệ: Giáo án điện tử công nghệ lớp 10

Lưu ý: khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Xin lỗi vì sự bất tiện này...

Bài viết nhiều người xem nhất: