I. Mục tiêu:
- Sau bài học, học sinh biết:

+ Nêu ví dụ chứng tỏ môi trường tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.
+ Trình bày tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
+ Nêu ích lợi của tài nguyên thiên nhiên.

II. Đồ dùng dạy học:

- Hình vẽ trang 132 SGK.
- Phiếu học tập.

Tài liệu: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người

Bài viết nhiều người xem nhất: