I. Mục tiêu:
Sau bài học HS biết:

- Phân biệt ba thể của chất.
- Nêu điều kiện để một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.
- Kể tên một số chất ở thể rắn, thể lỏng, thể khí.
- Kể tên một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.

Tài liệu: Giáo án điện tử khoa học lớp 5 (HKII)

Khi nhấp vào link sẽ xuất hiện link liên kết của trang adf.ly hãy chờ 5s và click vào SKIP ADS. Sau đó bạn có thể tiến hành download dễ dàng hơn.

Bài viết nhiều người xem nhất: