1. QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM

– Môi trường sức khỏe an toàn được xem là 1 phần không thể thiếu trong bộ máy tổ chức và kinh doanh HỒNG PHÁT.
– Tuân chỉ các yêu cầu và điều luật trong và ngoài môi trường làm việc của chính sách này.
– Đo lường hệ thống quản lý môi trường sức khỏe an toàn.

2. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

– Giảm đến mức tối thiểu tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động kinh doanh.
– Duy trì môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, cung cấp và đào tạo thông tin cần thiết.

3. LIÊN TỤC CẢI TIẾN

– Giám sát và đo lường việc thực hiện.
– Đẩy mạnh thực hiện để tăng hiệu quả.

4. ĐIỀU KHIỂN VÀ KIỂM SOÁT

– Áp dụng các qui định của HSE cho toàn bộ qui trình hoạt động công nghệ và phát triển sản phẩm.
– Trong TH khẩn cấp tập trung tại cổng chính của xưởng.
– Kiểm tra việc tuân thủ chính sách từ tất cả các cấp quản lý đến nhân viên.

5. THÔNG TIN PHÒNG TRÁNH

– Thông tin về chính sách môi trường sức khỏe an toàn đến tất cả mọi người.
– Thông tin mọi người về các bước thực hiện an toàn trong trường hợp khẩn cấp.

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI AN TOÀN LAO ĐỘNG NGOÀI CÔNG TRƯỜNG

Nón bảo hộ Dây đai an toàn toàn thânDây đai an toàn toàn thân
Dây cứu sinhDây an toàn thắt lưng
Giày đế sắt, mũi sắtGiày đế sắt, mũi sắt Găng tay len bảo hộ lao độngGăng tay len bảo hộ lao động Kính bảo hộ lao độngKính bảo hộ lao động
GIỚI THIỆU
Add: Lô 41, 41A Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Đông Cương, TP Thanh Hóa
Phone: 0237.8888.788 - 0964.429.388
Email: xaydunghongphat@gmail.com - HongphatFactory@gmail.com - Nhamayhongphat@gmail.com
CHỈ ĐƯỜNG